Cementa: “regeringens besked viktigt men inte tillräckligt”

Cementa: “regeringens besked viktigt men inte tillräckligt”

ANNONS

Annons

Den 10 augusti meddelade regeringen att de avser att ge Cementa möjlighet att under en begränsad tid driva verksamheten vidare. Beskedet är ett viktigt steg i rätt riktning men det betyder samtidigt att frågan om svensk cementförsörjning skjuts framåt i tiden, menar Cementa.

– Befintlig domstolsprocess klarar inte att lösa frågan inom den här korta tidsramen. Vi bedömer att det krävs ytterligare minst tre år för att slutföra befintlig tillståndsprocess. Därför borde regeringen ha öppnat upp för ett tidsbegränsat tillstånd på minst tre år, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa.

Med ett tidsbegränsat täkttillstånd skulle Cementa kunna fortsätta att bryta kalksten på begränsade ytor utan tillkommande betydande miljöpåverkan, menar bolaget.

– Att bedriva långsiktig industriell verksamhet innebär ett stort ansvarstagande för både miljön och lokalsamhället. Den planerade verksamheten kommer bland annat att bidra till att dricksvattenförsörjningen på Gotland väsentligt förstärks genom att vi kan magasinera vatten mellan vinter och sommar.

Karin Comstedt Webb lyfter också fram vikten av en tät samverkan mellan staten och industrin i den pågående klimatomställningen.

– I juni i år presenterade vi en ambition att Sverige och Gotland ska vara ledande i det globala skiftet mot en klimatneutral cementindustri. Det förutsätter ett långsiktigt täkttillstånd i Slite och att vi arbetar tillsammans för att säkerställa en tillräckligt snabb klimatomställning.

Regeringens besked är ett välkommet andrum menar branschorganisationen Svemin men påpekar även de att åtgärden skjuter problematiken på framtiden.

– Den stora osäkerheten kvarstår dessvärre regeringens besked idag, det är förödande för företag med långa planeringshorisonter. I praktiken äventyrar läget Cementas omfattande investeringar för klimatneutralitet, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Sponsrat innehåll från Cembrit

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.