C.F. Møller Architects gestaltar grön stadsmiljö i Arenastaden

Illustration: C.F Møller Architects

C.F. Møller Architects gestaltar grön stadsmiljö i Arenastaden

ANNONS

Annons

Tillsammans med fastighetsbolaget Fabege och Solna stad har C.F. Møller Architects tagit fram en detaljplan för kontor och bostäder i Arenastaden i centrala Solna.

Det aktuella området ligger strax öster om Solna station mellan Gårdsvägen och Kolonnvägen. Området, som är en del av kvarteren Stigbygeln och Tömmen, ska utvecklas till en mer levande och hållbar stadsmiljö som innefattar en mix av kontor och bostäder samtidigt som man löser dagens stora skyfallsproblematik. Utmed Gårdsvägen skapas liv och stadsmässighet genom lokaler för service och handel i bottenvåningarna. Gatumiljön gestaltas på cyklisternas villkor och blir Solnas första så kallade cykelgata. Trafikens hastighet sänks genom att smala av körbanor och det ges plats för grönska och breda gångbanor.

– Samarbetet med Fabege och Solna stad har varit en snabb och givande process, på under ett år har vi tagit oss till samråd. Vi har jobbat intensivt med att få ner byggnadernas stora skala, speciellt mot Gårdsvägen, för att få till en attraktiv, ljus och levande stadsmiljö. Stort fokus har legat på att skapa variation i både den stora och lilla skalan med fungerande, väl gestaltade volymer, attraktiva sockelvåningar och detaljrika fasader. Vi ser fram emot att fortsätta detta goda samarbete, säger Sara Nilsson, uppdragsansansvarig och arkitekt på C.F. Møller Architects.

System för skyfallshantering

Tre nya kontorsbyggnader och ett bostadshus föreslås med varierande uttryck i fasaden genom material, kulör och struktur. Det så kallade Trapptorget får en stor trappa med inslag av grönska och integrerade sittplatser. Tanken är att torget blir en plats att stanna upp till och förbättrar rörelsen från Solna station genom området.  

Detaljplanen är anpassad till trästomme för samtliga byggnader. Planens hållbarhetsmål kännetecknas av ett avancerat system för skyfallshantering och ambitiösa planer för återanvändning av regnvatten, vilket minskar vattenförbrukning inne i byggnaderna. Transporter till och från området minskas genom ett innovativt och hållbart logistiknät där leveranser och avfallshantering samordnas. Transport sker endast med mindre elfordon.

– Redan tidigt i processen grundades tanken att Gårdsvägen borde utvecklas till en grön och trivsam stadsgata. Framför allt skulle gatan inte bara bli en plats för rörelse till och från kontoret och sin bostad, utan vara en plats att stanna upp vid och användas av de som jobbar och bor där. Med tanke på dagens prioritering av trafikslag, utmaningar gällande dagvatten där marköversvämningar är vanliga, framtida exploatering och i synnerhet med detta höga flöde av trafik samt stora parkeringsbehovet fanns det stora krav på gatumiljön. Jag är särskilt stolt över att vi tillsammans med Solna stad, Fabege och konsulter har lyckats hålla denna vision vid liv och prioriterat att skapa plats för grönska, gående och cyklister, säger JelmarBrouwer, ansvarig för landskapsavdelningen på C.F Møller Architects Sverige.

Sponsrat innehåll från Soltech

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.