Byggstart för vårdboende i Karlstad

Byggstart för vårdboende i Karlstad

Den 2 oktober togs det första spadtaget för ett nytt särskilt boende på Zakrisdal i Karlstad.

I juni 2014 tog kommunfullmäktige beslut om budget för tre nya boenden. Zakrisdals vårdboende blir hus tre i ordningen. Projektet är ett särskilt boende för målgruppen personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. På boende kommer de att kunna få hjälp och stöd med dagliga sysslor, ha stöd av personal och sjuksköterska.

Byggnaden, som ska rymma sju hyresgäster, ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Fastigheten får solceller på taket och materialvalen består av tegel och träfasad. Fyra hus ska byggas och dessa är inte ritade på ett traditionellt sätt utan tanken är att de på ett naturligt sätt ska smälta in i miljön och den övriga bebyggelsen, uppger Karlstads kommun. Husen kommer att rymma sju lägenheter och plats för personal och gemensamma ytor.

Projektet ska stå klart under sommaren 2019 och verksamheten flyttar in under hösten 2019.

Illustration: Sweco

Relaterade artiklar

Leave A Comment