Byggstart för Helsingborgs nya stadsdel

Byggstart för Helsingborgs nya stadsdel

Nu är det dags för byggstart av den nya stadsdelen Oceanhamnen, som är en av de fyra stadsdelarna i H+ projektet i Helsingborg.

H+ beskrivs som det största stadsutvecklingsprojekt i Helsingborg i modern tid. Fram till år 2035 ska de fyra nya och befintliga stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck utvecklas och ge plats för nya invånare, nya verksamheter och nya mötesplatser.

Den första etappen ska ge plats för tre kontorsbyggnader, fyra bostadskvarter, ett torg med en gång- och cykelbro som leder till Knutpunkten, en ny park i torrdockan, en kajpromenad och en kanal som skapar den första ön i stadsdelen. Bron ska vara klar när de första flyttar in i området.

– H+ projektet uppmuntrar till att testa nya idéer och aktiviteter och olika typer av samarbeten. Det har lett både till ny teknik som ska införas i området och nya typer av samarbeten med aktörer som är med och bygger den nya hållbara stadsdelen, säger Jessica Engvall, kommunikationsansvarig för H+ projektet.

På bilden: Brf Oceankajen
Illustration: Riksbyggen

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment