Bygge i Västra hamnen vinner Gröna Lansen

Bygge i Västra hamnen vinner Gröna Lansen

Malmö stads Gröna Lansen pris för ett miljömässigt hållbart och klimatsmart byggande går i år till fastigheten Klyvaren 3 i Västra hamnen. Utmärkelsen delades ut under Stadsbyggandets dag då även Hyllievångsskolan utsågs till vinnare av Stadsbyggnadspriset.

Klyvaren 3 består av kontor, affärslokaler och flerbostadshus. Vita Örn AB har varit byggherre i projektet som färdigställdes 2016. Fastigheten, som har designats av Link Arkitektur, kan genom att dra nytta av synergier mellan bostäder och kontor, och använda beprövad teknik på ett framtidsorienterat sätt, uppnå mycket låg energiförbrukning.

– Fastighetssektorn står för stor klimat- och miljöpåverkan men Vita Örn har visat att det går att både bygga och använda fastigheter nästan helt utan klimatutsläpp. Huset kombinerar innovativa system som ger hållbara valmöjligheter för dem som ska använda bostäderna och lokalerna, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

”I Klyvaren tar man ansvar för projektets miljöbelastning under hela livstiden och gör det lätt för hyresgästerna att göra rätt. Genom att dra nytta av synergier mellan bostäder och kontor, och använda beprövad teknik på ett framtidsorienterat sätt, uppnår byggnaderna en mycket låg energiförbrukning. Energin som tillförs är förnyelsebar och som hyresgäst kan du påverka din förbrukning och belönas för din insats. Klyvaren visar ett stort engagemang och en stark vilja att inspirera andra,” lyder juryns motivering.

Ekologisk hållbarhet

Årets vinnare av Stadsbyggnadspriset är Hyllievångsskolan. Liljewall arkitekter har ritat byggnaden på uppdrag av Malmö stad.

– Hyllievångsskolan visar vilken ambitionsnivå vi har för Malmös skolor och Malmös barn – och för kommande generationer. Ekologisk hållbarhet genomsyrar byggnaden, skolgården är en naturupplevelse och eleverna kan följa den förnybara energins väg från sol till läsplatta, säger Märta Stenevi.

Juryns motivering lyder: ”På ett självklart vis förenas en lustfylld arkitektur med stora pedagogiska möjligheter och höga miljöambitioner. Den böjda fasadmuren signalerar skolans viktiga roll i staden; likt en kupad hand omfamnas de inbjudande och ljusa lärmiljöerna, som gränslöst sträcker sig mot slätten. Hyllievångsskolan är en fördömlig satsning på barnens miljöer, där en bra process och ett gott samarbete på ett kostnadseffektivt sätt växlat skattemedel till en kvalitativ skolmiljö och aktivitetsplats för Hyllieborna.”

Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment