Bygg stad för folkhälsan

Bygg stad för folkhälsan

Örebro är en av sju europeiska städer som deltar i det internationella forskningsprojektet PASTA, Physial Activity through Sustainable Transport Approaches.

Hur stadens trafik utformas har betydelse för folkhälsan. En stad där det är enkelt att gå och cykla upplevs ofta som mer trivsam och ger ökad fysisk aktivitet med stora positiva effekter på invånarnas hälsa. För att lära mer om detta startar nu den svenska delen av det internationella forskningsprojektet pasta, Physial Activity through Sustainable Transport Approaches, där Örebro är en av sju europeiska städer som deltar.

– Vi genomför pasta för att främja fysisk aktivitet genom goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik, säger Ulf Eriksson, trafikkonsult på Trivector Traffic, det företag som ansvarar för pastastudien i Örebro.

Europeisk studie med 14 000 deltagare

Under våren rekryteras 2 000 deltagare, dels från ett slumpmässigt urval av invånare i Örebro och dels från ett antal arbetsplatser, som kommer vara med i studien.

– Totalt i Europa kommer 14 000 deltagare vara med i projektet. Det blir en av de största studierna av sitt slag som någonsin har genomförts och vi ser fram emot att få göra detta i Örebro, säger Ulf Eriksson.Fjorton aktörer är involverade i pasta, bland annat WHO och Oxford University. I Sverige är trafikkonsultföretaget Trivector Traffic ansvariga för genomförande och spridning av resultaten. Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) stöder projektet i Sverige.

 

Relaterade artiklar

Leave A Comment