Brist på sociala kontrakt gör att Nyköpings kommun bygger i egen regi

Brist på sociala kontrakt gör att Nyköpings kommun bygger i egen regi

I Bryngelstorp i Nyköping påbörjas nu bygget av nya lägenheter som i första hand kommer att gå till det uppdrag som kommunen har när det gäller att erbjuda bostäder till nyanlända och olika kategorier av omsorgsboende. En mindre del av lägenheterna kommer att tilldelas bostadskön.

Nyköpings kommun har påbörjat bygget av ett bostadshus  i Bryngelstorp med 24 hyreslägenheter. Husen kommer att blir två- eller trevåningshus med lägenheter på 1-3 rum och kök. Fastigheten blir en av de första i landet som upphandlats med SKL:s ramavtal för bostadshus och kommer även att få investeringsstöd från staten.

En del av lägenheterna kommer att gå till den öppna bostadsmarknaden genom Nyköpingshems kö men den största delen kommer att gå till det uppdrag som kommunen har när det gäller att erbjuda bostäder till nyanlända och olika kategorier av omsorgsboende.

Få lägenheter från allmännyttan

Nyköpings kommun får idag väldigt få lägenheter från allmännyttan, de hyr istället lägenheter från privata värdar men tvingas även hyra hotellrum och rum på vandrarhem för att lösa sitt ansvar för bostadsförsörjning.
– Allmännyttan bygger så mycket dom orkar men på det här sättet får vi väldigt kort leveranstid och flera ekonomiska fördelar så nu vänder vi på det.  Istället för att vi får en del av allmännyttans bostäder kommer de nu kunna erbjudas några från oss istället, säger Mikael Karlsson, chef för fastighetsförvaltning på Nyköpings kommun.

Kommunen planerar att bygga ytterligare 60 lägenheter på samma sätt och hoppas även på att framöver kunna öka andelen bostäder som förmdelas från dem via bostadskön.

Risken att med den här typen av byggprojekt påbörja nya miljonprogramsområden anser inte Mikael Karlsson vara överhängande.

-Det handlar inte om hela områden utan några fastigheter och vi har kommunbeslut på att bygga för en mix av olika kategorier av människor. Det kommer inte att handla om att bygga lägenheter för endast personer med renodlat behov av socialt stöd utan för många olika behov, säger han.

Byggbolaget Hjältevadshus kommer att stå för produktionen, förvaltningen kommer initialt Nyköping kommun stå för och i framtiden antagligen Nyköpingshem.

Foto: iStock

Annons

Leave A Comment