Boverket beviljar 145 miljoner till bättre utemiljöer

Boverket beviljar 145 miljoner till bättre utemiljöer

Boverket har beviljat drygt 145 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Stöd har beviljats för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar som till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott.

För 2017 fanns det 500 miljoner kronor att söka för fastighetsägare, tomträttshavare eller organisationer att använda till förbättring av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Boverket har haft i uppgift att ta emot och bedöma ansökningar samt hantera utbetalningen av stödet som har beslutats av regeringen.

Stödet kunde under 2017 sökas vid två tillfällen. I första sökomgången har nu 145 miljoner kronor beviljats till 53 olika projekt i  Dalarna, Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Stockholms Södermanland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västra Götaland, Örebro och Östergötlands län.

– Trenden från förra året håller i sig. Många åtgärder syftar till öka tryggheten i utemiljön genom att byta ut vegetation och förbättra belysningen. Tillgängligheten kommer att öka i många utemiljöer då slitna markytor moderniseras med nya gång- och cykelvägar. Flera projekt inkluderar också lekplatser, utegym, parkourutrustning och andra aktivitetsstimulerande miljöer som kommer bidra till att fler människor får möjlighet att aktivera sig spontant, säger enhetschef Per Lindkvist i en kommentar.

Foto: iStock

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment