Bostadsområden med färre parkeringsplatser ökar hållbart resande

Bostadsområden med färre parkeringsplatser ökar hållbart resande

Bostadsområden som utformas med färre parkeringsplatser, marknadsanpassade parkeringsavgifter samt bilpooler har högre andel hållbart resande jämfört med andra områden. Det visar en ny studie som har undersökt resultat från projekt i Sverige, Tyskland, Österrike och Schweiz.

Tillsammans med konsultbolaget Koucky and Partner har IVL Svenska Miljöinstitutet studerat åtta svenska och fyra utländska projekt i områden med låga parkeringstal. Syftet med studien, som utfördes på uppdrag av Trafikverket, var att analysera faktorer som kan minska parkeringsbehovet vid nybyggnation.

Enligt Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL, är det en kombination av faktorer som minskade behovet av parkeringsplatser, som exempelvis närhet till samhällsservice, målgruppsanpassat boendekoncept och tydlig ansvarsfördelning mellan kommun, fastighetsägare och leverantörer för mobilitetstjänster som bilpooler.

Enligt studien fanns det flera skillnader mellan de svenska och utländska projekten.

– I Tyskland och Österrike har de som önskar parkeringsplats fått betala den fulla kostnaden med marknadsanpassade avgifter. Det har framhållits tydligare där än här i Sverige, säger Torunn Renhammar, Koucky and Partner.

Bilfrihet framhålls också mer som en fördel i de andra länderna och projekten har satsat mer på att skapa högre boendekvalitet i dessa områden. I vissa områden får de boende till och med skriva under avtal där de intygar att de inte kommer att skaffa bil.

– I Sverige är vi duktiga på att jobba med och främja mobilitetstjänster men det finns en stor förbättringspotential för prissättning och tillgång till parkering, säger Anders Roth.

Studien visar också att utvärderingar av projekt med sänkta parkeringstal behöver utföras mer systematiskt för att kunna se hur stor del av resultaten som beror på områdets förhållanden, befintligt bilinnehav och resvanor hos de nyinflyttade.

På bilden: Fullriggaren var det första projektet i stor skala i vilket Malmö stad prövade att
sänka parkeringstalet i utbyte mot mobilitetstjänster. Foto: Tomaz Lundstedt

Annons

Leave A Comment