Arkitekter från hela världen tacklar klimatkrisen

Arkitekter från hela världen tacklar klimatkrisen

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Den 28–30 september 2023 är Sveriges Arkitekter med och arrangerar världens i särklass största årliga konferens för kollegor inom landskapsarkitektur och stadsplanering: IFLA World Congress, i Stockholm, Nairobi samt online.

Årets tema, Emergent Interaction, är en uppmaning till agerande.
För att möta en framtid där många livsmiljöer i allt högre grad präglas av klimatförändringar, med social ojämlikhet och förlust av biologisk mångfald som följd, vill vi stärka branschens samlade kompetens och potential att bidra i utformningen av fler och modigare lösningar.

Med IFLA World Congress på svensk mark för första gången på 70 år erbjuder Sveriges Arkitekter en sällsynt möjlighet och en unik plattform för gränsöverskridande samverkan.
I Sverige är den fysiska plattformen Filadelfia Convention Centre i Stockholm. Du som är i Sverige kan digitalt följa flera event som pågår i Kenya och vice versa.

Annons

Detta erbjuder IFLA World Congress 2023

IFLA är kort för International Federation of Landscape Architects, landskapsarkitekternas internationella forum, som håller en världskongress varje år. Denna är IFLA:s första bilaterala kongress och sker i Stockholm och Nairobi. Sveriges Arkitekter och AAK, the Architectural Association of Kenya, är värdar. Kongressen vänder sig till alla som jobbar med byggd miljö.
Vad händer där?
På kongressen framträder en mängd talare, som filmas och kan ses digitalt. Ett huvudsyfte är mötena mellan yrkesverksamma från olika områden och platser: Att skapa samarbeten över gränserna och på så sätt hitta lösningar på de mest angelägna globala frågorna. Forskare och praktiker deltar därför i parallella sessioner, utvalda av en internationell granskningsgrupp utifrån deras inskickade abstracts.
I Stockholm delar IFLA 2023 ut Sir Geoffrey Jellicoes pris, landskapsarkitekternas mest prestigefyllda internationella pris. Dessutom sker prisutdelningen av IFLA:s studenttävling och studenterna håller en workshop.
Vid sidan av programmet på Filadelfia Convention Centre sker studiebesök och utflykter, liksom förstås mingel och fest!
Målgrupper är arkitektkontor och närliggande professioner i Sverige, Kenya och övriga världen, liksom politiker och opinionsbildare.

Vad innebär årets tema Emergent Interaction?

Vi har för många akuta problem att ta itu med för att fortsätta som vi har gjort hittills. IFLA 2023 sätter ljuset på klimatförändringarna, hotet mot biologisk mångfald och bristen på jämlikhet – och hur vi kan vrida utvecklingen åt rätt håll.
Genom att mötas över gränserna kan angelägna samhällsfrågor få nya svar. Kenya och Sverige är två olika geografiska zoner, men effekterna av klimatets förändringar har inga gränser.
IFLA 2023:s syfte är spirande samarbeten mellan människor med olika kunskaper och bakgrund. Genom samarbete med alla som jobbar med den byggda miljön når vi överenskomna miljömål, som vilar på en grund av social hållbarhet. Vi ser att morgondagen tillhör det kreativa samarbetet, inte det ensamma geniet. Kongressen ska göra det tydligt för besökaren hur hen, genom samarbete med andra, kan bidra till klimatomställningen.
Genom att mötas över gränserna kan angelägna samhällsfrågor få nya svar. Kenya och Sverige är två olika geografiska zoner, men effekterna av klimatets förändringar har inga gränser. Vi genomför den första bilaterala kongressen i Stockholm och Nairobi för att visa hur frågor som katastrofväder, torka och luftföroreningar berör invånarna över hela jorden, fast på olika sätt på grund av var man lever.

Ett arbete som omfattar alla

Omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle ska ske på basis av jämlikhet. I stads- och landskapsplanering ska alla inkluderas – social och ekologisk hållbarhet går hand i hand. Hur dialoger utvecklas för att öka medborgarengagemang, vikten av offentliga platser av sociala och miljömässiga skäl samt hur de designas är angelägna frågor för IFLA 2023.
Landskapsarkitekter agerar lokalt och tänker globalt. De kan och vill bidra till omställningen till ett socialt hållbart och klimatsmart samhälle, rikt på biologisk mångfald. Lokala förutsättningar fäster i kulturmiljö. Landskapet är bärare av dimensionen tid. Historia och kultur hjälper landskapsarkitekterna att designa platser som anpassas till vår tid. Med fingrarna i jorden och huvudet i de globala samhällsfrågorna skapar kåren landskapsarkitektur som är platsspecifik, resilient och jobbar med naturen, inte mot den.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.