“Arkitektens kompetens är helt nödvändig i omställningen”

Förbundsdirektör Tobias Olsson. Foto: Joel Nilsson

“Arkitektens kompetens är helt nödvändig i omställningen”

ANNONS

Annons

I somras startade uppropet Architects Declare i Storbritannien, ett initiativ som hittills över 600 arkitektföretag undertecknat för att samla arkitektbranschen kring klimatfrågor. De svenska arkitektkontoren följer nu efter med Sveriges Arkitekter i spetsen.

Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency är ett initiativ som vill lyfta in existerande teknik och forskning kring klimatomställningen och omsätta den i byggd miljö. De företag som undertecknar initiativet förbinder sig att verka för elva punkter. Bland annat att jobba med livcykelkostnadsanalyser, öka medvetenheten om de akuta åtgärder som behövs hos kunderna, minska byggavfallet och att förlänga existerande byggnaders livslängd. Initiativet finns i såväl Storbritannien som andra europeiska länder och nu även i Sverige. Det startade med en webbplats under klimatveckan, måndagen den 23 september, som Sveriges Arkitekter lanserade.

Tobias Olsson, förbundsdirektör på fack- och branschorganisationen, vad är det främsta syftet med Architects Declare och vilka konkreta förändringar hoppas ni att det ska mynna ut i?

– Alla behöver göra vad de kan. Detta är en del av en global rörelse som på ett enkelt och tydligt sätt tar avstamp i elva punkter som arkitektföretag kan göra och själva har rådighet över. Arkitektens kompetens är helt nödvändig i omställningen och arkitekten behöver vara byggherrens bästa rådgivare i dessa frågor.

Varför behövs ett upprop som Architects Declare?

– För att göra det enkelt att göra det man kan, för att sätta fokus på frågan och för att förstärka arbetet framåt. Men också för att vara tydlig mot beställarna. Arkitektföretagen är helt beroende av att byggherren, beställaren, lyssnar på sin arkitekt.

De företag som undertecknar initiativet förbinder sig att verka för elva punkter, det handlar om att jobba med bland annat livcykelkostnadsanalyser, minska byggavfallet och förlänga existerande byggnaders livslängd. Är det någon del som är extra viktig?

– Det är både kortfattat och ganska heltäckande dessa elva punkter men kanske är det viktigaste för just arkitekter att öka medvetenheten hos beställarna – annars tar omställningen för lång tid, men även att fokusera på återbruk snarare än rivning och nybyggnation samt att jobba mer med livscykelanalys och klimatdeklarationer.

Sedan webbplatsen startade den 23 september har 166 företag skrivit under initiativet. Är det så många som ni hade förväntat er?

– Intresset har varit stort men det var faktiskt förväntat. Den här frågan är förstås en av de allra viktigaste för arkitekterna. Vi vill gärna komma upp rejält mycket mer!

Foto: Joel Nilsson

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.