19 projekt för energieffektivt byggande och boende får stöd

19 projekt för energieffektivt byggande och boende får stöd

ANNONS

Annons

Sammanlagt 79 miljoner kronor beviljas genom E2B2s femte utlysning och ska gå till bland annat nyckelfärdiga lösningar med solceller och energilagring, 3D-utskrift av byggnader i betong och utvecklingen av träfasadsystem för hållbar renovering.

E2B2 stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som arbetar för en resurs- och energieffektiv byggd miljö. Av över 90 ansökningar har 19 projekt beviljats stöd. Ett av projekten som får del av stödet är projektet Träfasad i den cirkulära staden – för en attraktiv klimatsmart renovering där forskningsinstitutet RISE ska utveckla ett innovativt träfasadsystem för hållbar renovering av till exempel miljonprogrammets byggnader. Ambitionen är att fasadsystemet ska vara optimerat material- och energimässigt, enkelt för arkitekter att använda i tidiga skeden i designprocessen samt attraktivt för olika typer av fastigheter utifrån olika fall av tilläggsisolering.

Konkretprint AB ska med hjälp av stödet sprida kunskap om 3D-utskrift av byggnader i betong och visa på den energi- och resurseffektivisering som kan uppnås. I ett pilotprojekt ska man förbereda utskrift av ett mindre hus, halvera produktionskostnaden för bostaden och genomföra arbetet från start till inflyttning på en kalendermånad.

I ett annat projekt ska forskare vid KTH studera implementering och optimal drift av nyckelfärdiga lösningar med solceller kopplat till energilagringssystem. I studien kombineras tekno-ekonomiska scenarioanalyser och demonstration av en fullskalig systemlösning i KTH Live-In Lab. Där, och på HSB Living Lab, kommer KTH-forskare genom ett annat projekt att analysera olika typer av systemlösningar och metoder för vattenförsörjning och de energiförluster som uppstår vid vattenanvändning. Ytterligare ett KTH-projekt får stöd genom utlysningen; forskarna kommer att undersöka livslängden på olika miljövänliga tekniker, i en bostadsrättsförening med en energihubb, för att se hur olika kontrollstrategier för de boende påverkar åldrandet av systemen.

Av de 79 miljoner kronorna är 53 miljoner kronor stöd från Energimyndigheten och resterande samfinansiering från näringslivet.

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.