Här tas helhetsgrepp på  solceller, batterilager och intern likströmsförsörjning

Här tas helhetsgrepp på solceller, batterilager och intern likströmsförsörjning

I en enfamiljsvilla i Borås kommer forskningsinstitutet RISE att ta ett helhetsgrepp kring elförsörjningen i en byggnad med installerade solceller.

Forskningsprojektet ”Från solel till användare med minsta möjliga förlust – en fullskaledemonstration” löper under fyra års tid och pågår fram till  2020.

I projektet ska ett komplett system med solel, batterilager, laststyrning, likströmsnät och likströmslaster demonstreras i en enfamiljsvilla samtidigt som projektpartners ska vidareutveckla hushålls- och installationstekniska produkter och system som är anpassade för likströmsdrift.

– I och med solcellernas och elbilarnas ankomst, så kommer våra byggnader att bli små ”energihubbar” i elnätet. Det finns stora fördelar att gå över till likströmsmatning eftersom allt arbetar från ett likströmsled, menar professor Torbjörn Thiringer på Chalmers Elektroteknik som är en av projektdeltagarna i ett pressmeddelande.

Foto: RISE

Relaterade artiklar