Ytterligare 190 bostäder vid Masttorget

Ytterligare 190 bostäder vid Masttorget

Skandia Fastigheter säljer ett kvarter med bostadsbyggrätt till Riksbyggen. Därmed får Masthusen 190 nya bostäder, som ska stå inflyttningsklara till våren 2022.

Kvarter 13, med fastigheterna Bilen 24 och Bilen 25, är en viktig pusselbit i stadsdelen. Idag består det av en parkeringsyta i sydvästläge, med en lagakraftvunnen detaljplan som medger 190 bostäder. Det blir kvartersbebyggelse med hus i 5-12 våningar, allt hållbarhetscertifierat enligt BREEAM. Västra Hamnen är ett av Malmös största utbyggnadsområden och kommer fullt utbyggt att inrymma ca 20 000 boende och nästan lika många arbetsplatser. Stadsdelen ska innehålla bland annat kontor, samhällsservice, hyresrätter, äldreboende, bibliotek, gym, service och handel. Miljön i området ska vara tät, grön och funktionsblandad som är både energieffektiv och ger bra underlag för miljövänliga kommunikationer, samtidigt som den bidrar till ett rikare folkliv. Masthusen var den första stadsdelen i Norden att certifieras enligt det internationella hållbarhetssystemet BREEAM Communities.

Visionsbild över Masthusen i Västra hamnen. Illustration: Krook & Tjäder

Sponsrat innehåll från Schneider Electric

Leave A Comment