Veidekke bygger nya vattentornet i Varberg

Veidekke bygger nya vattentornet i Varberg

annons

Veidekke Anläggning SydVäst får i uppdrag att bygga det nya vågformade vattentornet i Varberg.

Tornets reservoar kommer ha en femdubblad kapacitet jämfört med det nuvarande tornet vilket innebär att VIVAB både kommer att kunna säkra en vattenleverans till en växande stad och dessutom minimera riskerna för avbrott hos invånarna.

Projektet är en totalentreprenad och kommer genomföras i partnering, vilket innebär att Veidekke och VIVAB tillsammans ansvarar för fortsatt planering, projektering och genomförande. Kontraktet består av två huvuddelar där nytt vattentorn är det ena och VA-ledningar med matarledningar och fördröjningsmagasin det andra. Huvuddelarna beställs och genomförs var för sig i två faser; fas 1 är planerings- och projekteringsfas och fas 2 produktions-, överlämnings- och garantifas.

Stiliserad våg blir nytt landmärke

Ett stort fokus kommer att ligga på att minimera den negativa klimatpåverkan från byggprocessen. Fas 1 påbörjas omgående och målsättningen för start av fas 2 är Q1 2020. Gestaltningen av tornet bestämdes i höstas då Whites förslag vann arkitekttävlingen om utformningen av tornet. Förutom att härbärgera tiotusen kubikmeter vatten ska tornet även ska fungera som ett nytt landmärke för staden. Whites förslag “VÅGA” är utformat som en stiliserad våg där vattnet paketeras i ett långsträckt landmärke synligt över stora delar av kommunen. Tornet kommer vara placerat på Bastekullen i Träslöv där det kommer att synas både från staden och från motorvägen. Reservoaren består av en stor lådkonstruktion som bär lasten mellan pelarna. Vattentrycket mot väggar och botten bärs i tvärled som en sluten ram.

Illustration: White Arkitekter

Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.