Vasakronan och Castellum topprankas i senaste GRESB

Vasakronan och Castellum topprankas i senaste GRESB

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

I årets upplaga av GRESB placerar sig Vasakronan och Castellum i världstoppen bland fastighetsbolag.

Den 15 oktober släpptes resultatet i 2021 års upplaga av GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark. GRESB är ett internationellt benchmarkverktyg som mäter och utvärderar fastighetsbolags och fastighetsfonders hållbarhetsarbete. Totalt omfattas i år över 1 540 fastighetsbolag och fonder i 64 länder vilket täcker en stor del av den globalt listade fastighetssektorn. Dessa utvärderingar och analyser används av stora investerare för att utvärdera världens fastighetsbolag, bland annat de svenska AP-fonderna. Indexet används av investerare för att bedöma möjligheter, risker och förbättringar som behöver göras för att möta samhällsbyggnadssektorns omställningsbehov.

I årets undersökning deltog över 1 500 fastighetsbolag och fonder med totalt 117 000 fastigheter i 66 länder. Det samlade fastighetsvärdet motsvarar hisnande 5 700 miljarder USD ($5.7 trillion). Samtliga bolag bedöms inom flera olika områden som till exempel styrning, hållbarhetsrapportering, riskanalys och andel miljöcertifierade fastigheter, områden som Vasakronan arbetat målmedvetet och strukturerat med länge.

Klimatneutral polisbyggnad

För sjätte året i rad är Castellum världsledare i hållbarhet inom kategorin kontor/industri med 95 poäng av 100 möjliga. Bland Castellums aktuella hållbarhetsprojekt kan nämnas den nyligen byggstartade kontorsfastigheten Inifinity i Stockholm som är Castellums första projekt där bolaget applicerar färdplanen mot klimatneutralitet och med klimatsmarta val i grundläggning med betong och stål reducerar klimatutsläppen med upp till 30 %. Ett annat projekt är världens första klimatneutrala polisbyggnad som byggs i Örebro helt i trä och som certifieras enligt NollCO2 med mål att uppnå nettonoll klimatpåverkan under livscykeln. I somras blev Castellum också först i Skandinavien att ingå partnerskap med the WELL Institute och påbörja portföljcertifiering enligt WELL.

– Extra glädjande är att vi nu även rankas som världens mest hållbara projektutvecklare av kontor (med 99 poäng av 100). Det är ett tydligt kvitto på att vår strategi är rätt, att vi gör ett riktigt bra jobb och att fokus på hållbarhet är lönsamt, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

Systematiskt energispararbete

Vasakronan bedöms i två kategorier, befintliga fastigheter och projektutveckling, och bolaget ökar sina poäng i båda kategorierna. I kategorin befintliga fastigheter når Vasakronan 96 poäng av 100 möjliga. I kategorin projektutveckling når bolaget 99 av 100 poäng. Den höga andelen miljöcertifierade fastigheter och det systematiska energispararbetet är två av de områden där Vasakronan får mycket höga poäng.

– Vi är utsedda till global sektorledare i ett stort segment med stor konkurrens – kontor/handel. Det är ett fantastiskt gott betyg och ett direkt resultat av det systematiska arbete som vi under lång tid och på bred front har gjort inom ramen för hållbarhetsfrågorna. Inte minst digitaliseringen gör att vi nu på ett enkelt sätt kan följa upp och rapportera in kvalitetssäkrad hållbarhetsdata på fastighetsnivå i hela portföljen, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Växande intresse för sociala frågor

Johanna Skogestig poängterar samtidigt vikten av att inte slå sig till ro.

– Intresset för hållbarhetsfrågor har ökat dramatiskt de senaste åren. Framför allt bland våra hyresgäster och långivare men även bland andra viktiga intressenter som till exempel kommuner. Konkurrensen ökar och vi behöver hela tiden vässa oss, inte minst på klimatsidan som för många är den enskilt största frågan. Där har vi satt ett extremt tufft mål om att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2030.

Anna Denell är hållbarhetschef på Vasakronan och hon ser ett växande intresse för sociala frågor som trygghet, säkerhet samt arbetsmiljö- och villkor i leverantörsledet.

– Det är lätt att tappa bort den sociala dimensionen av hållbarhet men det är enormt viktiga frågor för alla som är verksamma i samhällsbyggnadssektorn. Här finns ett stort jobb att göra så det är glädjande att se att även de frågorna är på frammarsch. Jag tar det som intäkt för att det numera är uppenbart för alla att det är lönsamt att integrera hållbarhetsfrågorna i sin affärsmodell på riktigt.

Sponsrat innehåll från Bauroc
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.