Vägen mot en hållbar framtid och byggindustri

Vägen mot en hållbar framtid och byggindustri

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

SoftwareONE lanserade nyligen en ny molnbaserad lösning som kopplar samman både data, processer och arbetsteam så att ett byggprojekts samtliga intressenter kan samarbeta mot en och samma plattform. Här ger de ett inspel i hur teknologi kan stötta hållbarhetsarbetet i stort och varför byggprojekt bör analyseras utifrån ett livscykel-perspektiv. 

Earth Overshoot Day är datumet då mänskligheten för året förbrukat sina
resurser och årets ”budget” av förnybara resurser tagit slut. Datumet
belyser hur vi konsumerar planetens resurser och är en användbar markör
för att mäta utvecklingen i klimatarbetet. Mindre bra är att datumet nås
långt tidigare jämfört med tidigare decennier. I år var Earth Overshoot
Day den 28 juli – för 50 år sedan var datumet den 14 december. Ett tecken
som visar att världens konsumtion vida överträffar vad jorden kan
återskapa på årlig basis.

Att minska koldioxidutsläppen kommer att spela en viktig roll för att
bromsa klimatförändringarna och byggbranschen behöver som en stor
industri i frågan att göra sitt. Fram till nyligen har byggbranschens
svar på att minska utsläpp främst fokuserat på energieffektiva åtgärder –
något som förbiser det inbäddade koldioxid som finns i material och
avtrycket en byggnads totala livscykel utgör. En färsk rapport från World
Business Council for Sustainable Development visar på att mindre än 1 %
av byggprojekten idag mäter koldioxid-påverkan sett utifrån ett
livscykel-perspektiv. Att bygga hållbart kräver att se till helheten och
arbetet med att analysera och utvärdera utifrån ett livscykelperspektiv
behöver accelerera.

Hur kan arbetet mot nettonollutsläpp i byggbranschen öka takten?

När det kommer till koldioxidutsläpp i byggbranchen så finns det två
stora områden att ta sig an: befintliga byggnader och nybyggnation. Den
genomsnittliga livslängden för en byggnad är beroende på en rad faktorer
och kan variera från 50 år till hundratals år för historiska byggnader.
Men ofta når aldrig byggnaderna varken sin fulla potential eller fullt
möjliga livslängd. Att förbättra nyttjandegraden av befintliga byggnader
och förstå värdet av det som redan finns är en hållbarhetsåtgärd som
skulle ge effekt på arbetet mot nettonollutsläpp.

För att nå ett nettonollutsläpp vid nybyggnation krävs det att vi
planerar, designar, tillverkar och förvaltar byggnaderna på ett
energieffektivt sätt. Klimatfrågan behöver vara med på agendan från start

och slut. Teknologi för att drastiskt minska en byggnads
energiförbrukning finns idag tillgängligt – även om många aktörer
fortfarande inte är helt medvetna om lösningarna eller de möjligheter och
värde de kan skapa. Ett effektivt sätt för att minska klimatavtrycket när
det kommer till nybyggnation är att mäta det från start så det kan
spåras, kontrolleras och ligga till grund för prioriterade klimatsmarta
val. Flera aktörer i branschen, inklusive vår partner RIB Software, har
tex. gått samman för att stödja utvecklingen av verktyget Embodied Carbon
in Construction Calculator (EC3) från Building Transparency. Ett verktyg
som kan användas för att beräkna just vilket koldioxidavtryck de olika
delarna och materialen i en byggnad har.

Annons

5 tips för att prioritera och implementera hållbarhetsstrategier

– Skapa en långsiktig strategi som tar hänsyn till hållbarhet i alla
förlopp – från start till slut.

– Verka för anständiga och rättvisa arbetsvillkor och se till att detta
finns på plats, underleverantörer inkluderat.

– Implementera hållbara digitala processer där data möjliggör för att
analysera och skapa beslutsstöd som minskar utsläpp, under hela
projektets livscykel.

– Se över logistiken för att optimera leveranser och som följd kunna
minska både körsträckor och utsläpp.

– Använd tillgänglig teknik, som tex. EC3-kalkylatorn och molnbaserade
lösningar som kan koppla samman både team, processer och data. Med rätt
information tillhands kan vi bättre bygga, drifta och förvalta byggnader
med hänsyn till hållbarhetsaspekter.

Det finns både kunskap och lösningar på marknaden för att stötta
hållbarhetsarbetet och bidra till minskade koldioxidutsläpp – och att
datumet för Earth Overshoot Day tar ny riktning. När data, processer och
intressenter kopplas samman och beslut kan tas utifrån uppdaterad
information och data kan bidra med affärskritiska slutsatser – då kommer
både verksamheter och planeten att framtidssäkras i allt större
utsträckning.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.