Utvecklingsprojekt ska öka takten på sektorns klimatomställning

Utvecklingsprojekt ska öka takten på sektorns klimatomställning

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn har som mål att ha en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn till 2045. Nu startar ett utvecklingsprojekt som ska driva på arbetet att ta fram en nationell genomförandeplan.

Syftet är att ta fram strategier och strukturer för färdplanens implementerings- och innovationsarbete. Arbetet sker genom att synkronisera genomförda och pågående projekt, program och initiativ, och främja samverkan på lokal, regional och nationell nivå. Projektet, som fått finansiering av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), pågår under första halvåret 2022. Projektet är en del av det arbete som Innovationsrådet för Färdplanen gör för att skapa förutsättningar för de innovationer som behövs för att nå målen i färdplanen.

RISE, Installatörsföretagen och IVL Svenska Miljöinstitutet driver projektet tillsammans med IQ Samhällsbyggnad som är plattformen för samverkan.

Annons

– Samverkan, samsyn och samarbetet mellan sektorns aktörer och användandet av gemensamma plattformar och strukturer är viktiga framgångsfaktorer om vi ska lyckas nå färdplanens mål. IQ Samhällsbyggnad är en gemensam plattform för innovation och utveckling inom sektorn, säger Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad och representant i projektets styrgrupp.

Identifiera behov av innovationer

40 procent av målen kan enligt färdplanen nås med känd teknik och metoder medan de resterande 60 procenten av målen kräver innovationer. I en nuläges- och omvärldsanalys görs därför en kartläggning av både pågående och genomförda program, projekt, insatser och initiativ vars resultat skapar förutsättningar som kan leda till färdplanens mål. En gapanalys ska att identifiera vilka behov som finns av nya initiativ och innovationer, och vad som behövs prioriteras för att nå målen.

– Projektets slutrapport kommer att ligga till grund för färdplanens fortsatta arbete men också till fördjupande projekt och forskningsansökningar, säger Johan Holmqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet och representant i projektets styrgrupp.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.