Uppsala satsar på kooperativa hyresrätter

Uppsala satsar på kooperativa hyresrätter

Annons

Uppsala kommun och Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, går samman i en satsning på kooperativa hyresrätter i Uppsala.

Den 14 juni undertecknade de två parterna en avsiktsförklaring som innebär att SKB kommer att bygga 500–600 kooperativa hyresrätter i kommunen under en 10 års-period.  I överenskommelsen ingår även ett optionsavtal om 100 lägenheter i Rosendal.

– Vi har arbetat hårt för att få fler aktörer att bygga bostäder i Uppsala och de senaste åren har vi ökat från 7 till att nu närma oss 100 stycken. Det bidrar både till fler bostäder, nödvändig konkurrens och större variation. Med SKB får vi inte bara ytterligare en aktör och fler nödvändiga bostäder utan också en ny upplåtelseform till Uppsala. Jag är väldigt glad att den kooperativa hyresrätten, som är ett mellanting mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt, nu kan komma Uppsalabor till del, säger Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala kommun.

Parternas syfte med avsiktsförklaringen är att skapa upp till 600 kooperativa hyresrätter. Kommunen kommer att erbjuda SKB mark med byggrätt och platserna omfattar till exempel innerstaden, Rosendal, Östra Sala Backe, Ulleråker, Gottsunda och Sävja/Bergsbrunna. SKB kommer att anlita olika arkitektkontor för att rita husen med syfte att få variation i bebyggelsen. Fastigheterna omfattas av SKBs miljöprogram för nybyggnation och uppförs i enlighet med Miljöbyggnad.

Erik Pelling. Foto: Uppsala kommun

Annons

Relaterade artiklar