Träreglar från hållbart skogsbruk

Träreglar från hållbart skogsbruk

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

ISOVER PLUS+ är ett fasadbärande isoleringssystem, optimerat för höga krav på energieffektivitet i kombination med ett snabbt och rationellt montage. Träläkterna på ISOVER PLUS-reglarna tillverkas numera av PEFC-certifierat virke, en certifiering som säkerställer spårbarhet från hållbart brukad skog.

PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) är en internationell icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att främja ett långsiktigt hållbart skogsbruk.

Ansvar hela vägen

PEFC-certifiering på en träprodukt visar att den är tillverkad av råvara som kommer från skog som brukas enligt definierade krav för hänsyn till natur- och kulturmiljöer, sociala värden och skogsskötsel. I Isovers fasadbärande isoleringssystem, ISOVER PLUS+, har vi nu gått över till att tillverka reglarna med 100% PEFC-certifierat trä.

”Vi är mycket glada över att kunna kommunicera att våra Isover Plus+ reglar nu tillverkas med 100% PEFC-certifierat trä. PEFC-certifieringen ligger i linje med ett av våra fokusområden för hållbarhetsarbetet, ”Ansvar hela vägen”, ett helhetstänkande som omfattar hela värdekedjan”, säger Ola Lindborg, Kategorichef Fasad, Isover.

Så funkar det

När man bygger i exempelvis massivt trä, finns det behov av att hela eller stora delar av ytterväggens värmeisolering ska täckas från utsidan. För denna typ av ytterväggskonstruktioner är det av stor vikt att uppnå ett homogent isolerskikt i största möjliga omfattning för att undvika stora köldbryggor. Med den bakgrunden samt krav på brandsäkerhet, fuktsäkerhet och rationellt montage, har Isover utvecklat systemet ISOVER PLUS+. Systemet består av PLUS+ Reglar av hård glasull med mycket hög tryckhållfasthet som är limmad mot en träläkt med förborrade hål, det vill säga en ”allt i ett-lösning”. När fasadskruvarna fixerats, monteras PLUS+ Fasadisolering – utan någon extra fixering. Låg vikt och få komponenter ger ett mycket rationellt montage och systemet kan monteras snabbt och enkelt med vanliga handverktyg.

ISOVER PLUS+ är främst avsett för ytterväggskonstruktioner i KL-trä, men är flexibelt och lämpar sig även för betong, tegel, lättklinkerbetong eller lättbetong. Det finns även fler användningsområden, som exempelvis för utvändig takisolering där systemet i stället bär råspont och taktäckning.

PEFC Certifieringen

Hållbart skogsbruk är ett skogsbruk som är i linje med de internationella principerna för hållbar utveckling. Det innebär ett skogsbruk som både är långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. PEFC bygger på nationella skogsstandarder som alla uppfyller gemensamma internationella krav och oberoende tredjepartscertifiering.

Totalt sett är runt 10 procent av världens skogsmark certifierad idag. Majoriteten av denna är certifierad enligt PEFC. Det gör PEFC till världens största organisation för certifiering av hållbart skogsbruk.

Sponsrat innehåll från Swisspearl
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.