Svenska forskare gör trälim av bakjäst

I en nyligen publicerad studie av komptensplattformen EcoBuild och forskningsinstitutet RISE har det visat sig att de mikroorganismer som finns i vanlig bakjäst skulle kunna användas som råvara för trälim vilket skulle kunna innebära ett genombrott för biobaserade lim.

I en satsning på forskning och innovation för att utveckla biobaserade material och produkter för samhällsbyggnadssektorn har forskare från EcoBuild och RISE gjort framgångsrika försök med att testa bindningsförmågan hos förbehandlad bakjäst.

Stig Bardage, seniorforskare vid RISE och Magdalena Sterley, expert på limning av trä, har studerat olika förbehandlingar av mikroorganismer som finns i bakjäst. Med en förbehandlad biomassa limmade de några prover och resultaten utvärderades sedan i en ABES-utrustning som används för att mäta den kraft som behövs för att dra isär en limfog. De kunde konstatera att en förbehandlad bakjäst var lika stark som ett bindemedel av urea-formaldehyd.

Utmaningen ligger nu i att nya biobaserade lim måste kunna produceras och erbjudas i stora kvantiteter till ett konkurrenskraftigt pris. Enligt Stig Bardage är detta möjligt.

– Det går i princip att jäsa nästan vad som helst som innehåller kolhydrater för att producera svampbiomassa, möjligheterna för storskalig produktion/återvinning är därför stora. Från dagens bioetanolfabriker blir det till exempel ett avfall som kan användas för att extrahera biomassa. Vi har redan testat jäst från ett bioraffinaderi som idag betraktas som rent avfall. Den jästen visar på bättre limegenskaper än bakjästen. En limprodukt skulle därför kunna vara färdig för kommersialisering inom en mycket snar framtid, förutsatt att vi hittar rätt partner.

Källa: RISE

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment