Studentbostäder satsar på SCADA-plattform

Studentbostäder satsar på SCADA-plattform

ANNONS

Annons

Studentbostäder i Norden kopplar upp flera av bolagets fastigheter mot plattformen Web Port SCADA som ett led i satsningen på kontroll och smart energioptimering.

Företaget har en projektportfölj om cirka 2 900 studentbostäder fördelat på 15 högskolenära orter runt om i Norden. Som ett led i ett ökat fokus på hållbarhetsfrågan där teknisk förvaltning, drift och optimering är en central del kopplas nu flera byggnader upp till Web Port, ett SCADA-system för att i realtid övervaka och styra processer för fastighetsautomation, byggnadsautomation och infrastruktur. Plattformen gör det möjligt att visualisera, övervaka och sköta fastigheters styrsystem och även visualisera gjorda installationer kopplat till en fastighet, så som till exempel laddstolpar, solceller, ventilation, värme och kyla.

– SBS har satt en tydlig strategi med stora satsningar på hållbarhet, där vi med hjälp av Web Port kan styra våra fastigheter på ett optimalt sätt för minskat CO2-utsläpp och bättre inomhusklimat. Med Web Port som en öppen och flexibel plattform ger det oss goda möjligheter till fortsatt utveckling och satsningar på produkter som bidrar ytterligare till vårt hållbarhetsarbete, säger Magnus Jägre, Hållbarhet-och innovationschef på Studentbostäder i Norden, säger Magnus Jägre, Hållbarhet-och innovationschef på Studentbostäder i Norden.

Web Port levereras av Moldeo AB, ett systerbolag till Egain Group, och som sedan i maj 2021 ingår i proptechkoncernen Kiona med totalt 55 000 uppkopplade byggnader.

– Från vår sida är vi glada över att kunna konstatera ett fortsatt stort intresse för Web Port ute på marknaden, och fantastiskt kul att starta upp detta projekt med SBS där vi tillsammans lägger en bra teknisk grund för SBS att stå på i sitt vidare arbete med sitt hållbarhetsarbete. Det är också extra kul att kunna leverera vår plattform som en del i ett hållbarhetsprojekt vilket rimmar väl med Kionas vision kring att erbjuda öppna och flexibla lösningar för att göra fastigheter till en del av lösningen mot att bekämpa klimatförändringarna, säger Joakim Nilén, vd på Moldeo.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.