Stora utsläpp av mikroplast från färg

Wooden planks in blue and red which are heavily weathered. The colour peels off strongly. The wood can be seen under the paint.

Stora utsläpp av mikroplast från färg

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en rapport på uppdrag av Naturvårdsverket som visar att färg är en betydande källa till mikroplast i Sverige. Detta är den första svenska studien i sitt slag där man specifikt tittar på hur just färg bidrar till mikroplast och vilka sektorer som står för de största utsläppen.

− Det är nog inte så många som känner till att färg är en så pass stor källa till mikroplast. Det behövs mer kunskap och åtgärder för att minska utsläppen till miljön, säger Sara Brännström, expert i kemi och lagkrav vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Beräknar årliga utsläpp

De användningsområden där det råder störst risk för utsläpp av mikroplast från färg är husfärg, båtfärg inklusive påväxthindrande så kallad antifouling-färg, samt ytbehandlingar inom industrin och vid fordonstillverkning.

I projektet har forskarna utvecklat en metod för att beräkna årliga utsläpp av mikroplast från färg i Sverige inom byggnads- och den marina sektorn. Den bygger bland annat på siffror över mängden färg som säljs i Sverige samt inkluderar emissionsfaktorer för olika delar av färgens livscykel som spill vid applicering, färg som flagnar vid slitage och utsläpp vid slipning och ommålning. Genom att använda metoden uppskattas utsläppen av mikroplast från husfärg till 209 – 3 700 ton/år och från båtfärg till 30-308 ton/år i Sverige.

− Siffrorna är inga exakta mått utan uppskattningar, men sätter vi dem i relation till andra utsläppskällor så kan vi ändå se att färg är en betydande källa till mikroplast, säger Sara Brännström.

Näst efter bildäck

Sett till värsta scenariot kommer mikroplast från färg på plats två, efter de utsläpp som orsakas av bildäck. Slitage från vägtrafiken är enligt tidigare studier från IVL den största källan till mikroplastutsläpp i Sverige med cirka 7 674 ton varje år.

Att minska utsläppen av mikroplast från färg kan vara svårare jämfört med från andra källor, konstaterar forskarna i rapporten. Färg måste vanligtvis uppfylla olika tekniska krav för att skydda det underliggande underlaget från korrosion och slitage och det ofta saknas bra alternativ.

− Det går inte att sluta använda plast i färger för då förlorar de sina skyddande egenskaper, som behövs för konstruktioner. Men däremot kan vi ändra på det sätt som vi tar omhand om avfallet, så att vi säkerställer att till exempel gammal färg som skrapas bort från båtar och vid fasadrenoveringar samlas in och tas omhand, säger Sara Brännström.

Sponsrat innehåll från Fristads
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.