• lördag , 11 juli 2020
ANNONS
Siemens presenterade energieffektiviseringslösningar för fastigheter på Energikommissionens seminarium

Siemens presenterade energieffektiviseringslösningar för fastigheter på Energikommissionens seminarium

annons
ANNONS

”Hur ser energianvändningen ut idag och i framtiden?” var det första seminariet i en serie seminarier som Energikommissionen bjuder in till för dialog och gemensam kunskapsinhämtning. Seminarierna utgör sedan en grund för kommissionens arbete med bygga upp kunskap och formulera alternativ.

Krister Lohman, Sverigechef för Building Performance & Sustainability var inbjuden att presentera de slutsatser och iakttagelser Siemens gjort utifrån den nyligen lanserade rapporten “EPC i kommunernas energiarbete”. Den visar bland annat att de kommuner som tar ett helhetsgrepp över energieffektiviseringsarbetet i sitt fastighetsbestånd, kan uppnå ungefär 25 procents energibesparing inom två år. De kommuner som istället genomför löpande åtgärd-för-åtgärd förbättringar, uppnår endast två tredjedelar av detta inom en tioårsperiod.

Krister beskrev också vad Siemens anser behöver göras för att få till stånd en mer systematisk effektivisering av befintligt fastighetsbestånd och behovet av ett tydligt politiskt ledarskap i frågan.

-Jag känner att vi fick gehör för det jag beskrev och ser goda möjligheter till fortsatt dialog för att verkligen ställa Energieffektivisering i fokus i kommissionens fortsatta arbete, säger Krister Lohman.

Presentationsmaterial samt hela seminariet finns att se på Energikommissionens hemsida; www.energikommissionen.se

Rapporten i sin helhet finns att läsa på: www.siemens.se/energieffektivitet/

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons
Siemens