ROT-priset till renoveringen av Nationalmuseum

ROT-priset till renoveringen av Nationalmuseum

ANNONS

Annons

Nationalmuseum har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2019.

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset delades ut första gången 1992 och ges till den beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt. I år stod det mellan fem olika projekt, däribland renoveringen av ett annat museum, Stockholms stadsmuseum, men det blev den omfattande renoveringen och ombyggnaden av Nationalmuseum som i slutändan utsågs till vinnaren av ROT-prisets jury.

Projektet, där Skanska har varit entreprenör och Wingårdhs/Wikerstål arkitekt, är en av de största omdaningarna av ett statligt byggnadsminne i modern tid. Omfattningen och komplexiteten har krävt en hög närvaro på plats och tät kommunikation mellan beställare, entreprenörer, konsulter och hyresgästen, något som juryn har tagit fasta på i motiveringen: “Ombyggnaden av Nationalmuseum har ställts inför stora utmaningar. Dessa har man dock löst på ett förtjänstfullt sätt genom ett lyckat och tätt samarbete mellan beställare, projektörer och entreprenör.”

Läs mer: Stenpriset till moderniseringen av Nationalmuseum

Balanserad modernisering

Byggnaden har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden både in- och utvändigt och ambitionen har varit att, utöver att uppdatera byggnaden till en fullt modern museifunktion, ta fram och stärka dess ursprungliga originalarkitektur. Balansen mellan att värna ett 150 år gammalt byggnadsminne och att utveckla byggnaden för nya krav har varit en utmaning, de tekniska installationerna har i största mån placerats dolt i byggnaden. För att få plats med teknikrummen har Statens fastighetsverk, utöver att ta bort ca 5 300 kubikmeter sten, höjt golvet i ljusgårdarna. Samtidigt har golvet i Kyrksalen, den stora mittsalen som förbinder ljusgårdarna, fått sänkt golv. Resultatet har blivit ett sammanhängande entréplan och att en ny rörlighet mellan rummen skapats. Över ljusgårdarna har kupolformade glastak placerats.

“Slutresultatet visar upp en byggnad som andas kvalitet i samtliga dess delar och som uppgraderats till ett museum på hög internationell nivå. Ett museum som en lång tid framöver står redo att ta emot såväl fler besökare som utställningar i världsklass,” lyder en del av juryns motivering.

Nationalmuseum är nu miljöcertifierat med en beräknat minskad energiförbrukning trots högre klimatkrav och mer klimatiserad yta. För att minska projektets långsiktiga miljöpåverkan har procentandelen avfall som lagts på deponi minimerats till 0,3 procent av byggavfallet.

Den nya takkonstruktionen flygs på plats Foto: Melker Dahlstrand

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.