Risk att renoveringar slår hårt mot låginkomsttagare

Risk att renoveringar slår hårt mot låginkomsttagare

En ny studie från Chalmers har tagit ett samlat grepp om de kommande omfattande renoveringarna av miljonprogrammen. Forskaren Mikael Mangold har identifierat ett tydligt mönster: höjda hyror som slår hårt mot låginkomsttagare.

Mikael Mangold, forskare på institutionen för bygg- och miljöteknik, har gjort en analys av situationen i Göteborg, och håller just nu på med en analys för hela Sverige. När det gäller Göteborg visar hans forskning att hyran, efter förväntade renoveringar, i drygt halva fastighetsbeståndet kan öka med mellan 35-50 procent av befintlig hyresnivå. Utifrån den statistiken lyfter Mangold också fram vikten av att integrera sociala frågor vid renoveringar.

– Det är viktigt att inkludera sociala frågor så som minskandet av segregation i hållbarhetsanalyser inför renoveringar, säger Mikael Mangold. De miljömässiga aspekterna som att minska energiförbrukningen blir vi allt duktigare på, men för att uppnå ett hållbart samhälle behöver vi fokusera mer på att få ett samhälle som håller ihop socialt.

Mangold har med hjälp av byggnadsspecifik data och siffror både på medelinkomst och medelhyror för Göteborg, har de förväntade hyresökningarna i samband med renovering kunnat beräknas. I synnerhet hur dessa ökningar slår procentuellt sett i förhållande till de boendes medelinkomst. Mönstret som framträder är att de mer ekonomiskt utsatta områdena också är de områden som har störst renoveringsbehov. Planen är nu att applicera forskningen i Göteborg till andra städer landet runt.

– Nu skalar jag upp studien till nationell nivå. De svenska städerna skiljer sig åt, men redan nu kan jag konstatera att det finns liknande mönster nationellt som i Göteborg. I Sverige finns det generella risker dels för att nödvändiga renoveringar av miljonprogrammet inte blir av, och dels för att hyrorna efter renoveringar blir så höga att de boende får svårt att bo kvar, säger Mikael Mangold.

 

I Hållbart Byggande Nr 3 kan du läsa ett långt reportage om utmaningarna i miljonprogramsrenoveringarna.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment