• lördag , 25 maj 2024


Optimera energianvändningen genom ett minskat energibehov

Optimera energianvändningen genom ett minskat energibehov

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Den bästa energin är den som inte används. Genom att energirenovera och tilläggsisolera din fastighet minskar energibehovet. Och just minskat energibehov är en viktig utgångspunkt när det gäller att nå klimatmålen. PAROC Stenull är en naturligt hållbar isolering som ger byggnaden både brandskydd och energieffektivitet i samma produkt.

Optimera energianvändningen

Minskad energianvändning är en viktig utgångspunkt i EU:s renoveringsvåg Green Deal, där principen ”Energy Efficiency First” är central: I första hand ska behovet av el och värme minska. Därefter väljs en förnybar energikälla för resterande energibehov. En effektivare energianvändning gynnar såväl privata aktörer som fastighetsägare och boende som samhället i stort. Energieffektiviserande åtgärder minskar bland annat kostnader för el eller värme, utsläpp av koldioxid, för med sig bättre inomhusklimat och hälsovinster samt minskar behovet av utbyggnad av ny energiproduktion.

Minskad energianvändning i befintliga byggnader är en snabb väg framåt för att uppnå klimatmålen.

Gör ett medvetet materialval

Att energirenovera och tilläggsisolera en fastighet har många fördelar. Förutom att värdet på fastigheten ökar, sänker du också både energianvändningen och driftskostnaderna. Inomhuskomforten ökar och utsläppen av CO2 minskar. Vilket isolermaterial du väljer är avgörande för att skapa hållbara, bekväma, säkra och sunda bostäder och arbetsmiljöer både när det gäller nyproduktion och renovering.

Enfamiljshus, flerbostadshus och lokaler och dess brukare står idag för en tredjedel Sveriges totala energianvändning. Många av dem har ett stort renoveringsbehov och eldar i dag för kråkorna.

Dagens byggnader måste energieffektiviseras

Byggnader står för 40 % av energianvändningen och 36 % av utsläppen av växthusgaser från energianvändning inom EU*. Energieffektivisering av byggnader är en viktig del i att uppnå klimatmålen och byggnadssektorn måste öka takten. EU skall vara klimatneutralt år 2050, men ungefär två tredjedelar av de byggnader som finns i bruk idag kommer fortfarande finnas 2050. När Green Deal nu sätter upp konkreta mål för renovering av byggnadsbeståndet (35 miljoner byggnader inom unionen fram till 2030*) är en energirenovering rätt väg att gå. En energirenovering möter morgondagens krav på en nära-noll-energibyggnad och spar mer än bara energikostnader.

EU:s renoveringsvåg Green Deal fokuserar på renovering av befintliga byggnader. Den skall leda till ett stort antal gröna jobb, arbetstillfällen som blir en stor hjälp till återhämtning efter coronakrisen.

Naturligt hållbar stenull

PAROC Stenull är ett utmärkt materialval när du skall renovera eller tilläggsisolera din byggnad. Stenullen hjälper till att göra ditt hus mer energieffektivt, reducerar utsläpp av CO2, skyddar mot brand och fukt samt förbättrar inomhusklimatet. PAROC Stenullsisolering finns i en rad olika format och utföranden. PAROC eXtra och PAROC Klimatskivan är exempel på trotjänare som hjälpt många fastighetsägare tilläggsisolera under årens lopp. Nyheten PAROC Natura Lana är koldioxidneutral och ett extra bra val för klimatet.

* boverket.se

Läs mer om hur du kan göra en insats för klimatet genom att isolera

 

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Paroc AB