Örebro och Lund bäst på stadsplanering

Örebro och Lund bäst på stadsplanering

ANNONS

Annons

Örebro, Lund och Linköping toppar Samhällsbarometern när konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur har tagit reda på vad invånarna tycker om planeringen i sina städer.

I Samhällsbarometern 2021 har invånarna i Sveriges tolv största städer fått bedöma sina städer inom områdena stadsplanering, hållbarhet och digitalisering. Bäst på stadsplanering är Örebro där hela 69 procent av invånarna är nöjda med stadsplaneringen. Därefter placerar sig Lund på en andra plats följt av Linköping på en tredje plats, med en nöjdhet på 68 respektive 66 procent.

Stockholm rankas lågt

Göteborg hamnar sist för andra året i rad. Endast 50 procent av stadens invånare uppger att de är nöjda med hur staden planerats. Trots bottenplaceringen är staden dock på väg åt rätt håll. Jämfört med förra året är det fler som är nöjda med hur stads planering, en ökning med sju procentenheter. Även Stockholm och Uppsala rankas lågt av sina invånare i årets rapport.

– Det senaste året har fått fler att inse vikten av hur en stad är planerad, hur det påverkar våra liv och att det kan vara avgörande för invånarnas trivsel. I dag upplever exempelvis fler att deras stad är cykel- och promenadvänlig, något som har blivit en viktig faktor under pandemiåret. Samtidigt visar årets rapport på en ökad tveksamhet kring huruvida nya stadsdelar faktiskt bidrar positivt till stadens utveckling, säger Nicke Rydgren, COO på PE Teknik & Arkitektur.

Fler uppger att det är enkelt att ta sig runt med cykel och till fots – 83 procent jämfört med 77 procent innan pandemin. Årets rapport visar även att fler upplever att deras stad erbjuder en bra variation av boenden. Däremot upplever färre att nya bostadsområden och stadsdelar bidrar positivt till stadens utveckling. En minskning med fem procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes år 2020 innan pandemin. I Norrköping och Stockholm har störst negativ förflyttning skett, där andelen nöjda invånare minskat med 15 respektive 11 procentenheter jämfört med före pandemin.

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.