Ökat barnperspektiv i samhällsplaneringen ska ge bättre luft

Ökat barnperspektiv i samhällsplaneringen ska ge bättre luft

För att skapa luftmiljöer som främjar barns hälsoutveckling krävs ett ökat barnperspektiv i samhällsplaneringen. Det framgår av en ny rapport från Naturvårdsverket.

Rapporten “Luft och Miljö”  är framtagen av Naturvårdsverket i samarbete med andra myndigheter och forskare vid universitet och högskolor. Den innehåller kunskap, tips och metoder att använda inom ramen för kommuners och länsstyrelsers arbete med fysisk planering.  Rapporten är enligt Naturvårdsverket tänkt att vara ett inspirationsdokument för handläggare på kommuner och länsstyrelser som arbetar med miljö- och planeringsfrågor med koppling till barn och deras hälsa samt för politiker.

Jämfört med många andra delar av världen är luften i Sverige förhållandevis bra. Trots det har många forskningsstudier visat att barns och ungdomars hälsa även i Sverige kan påverkas av luftföroreningar, särskilt i områden med mycket trafik och vedeldning där de löper ökad risk att drabbas av luftvägsinfektioner, astma och nedsatt lungfunktion. Påverkan av luftföroreningar är särskilt stark under spädbarnstiden och förutom luftvägshälsan kan även den kognitiva utvecklingen hos barn påverkas.

– Samhället måste ta luftföroreningar på allvar. Med ett barnperspektiv vid planering och beslut banar man vägen för en framtid med bättre luft för alla, säger Leif Holmbergchef för Luftenheten på Naturvårdsverket i en kommentar.

Foto: iStock

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment