Nybyggda hus med betydligt lägre klimatavtryck – utan att tumma på uttryck

Nybyggda hus med betydligt lägre klimatavtryck – utan att tumma på uttryck

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Att bygga ett nytt hus är kanske den största investeringen många gör i sitt liv. Det kan dock bli en kostsam affär rent klimatmässigt. Speciellt med material som gör ett stora klimatavtryck. 

Det handlar om att välja material som både tilltalar den som ska bo i huset men även gör gott för klimatet. Moderna Trähus serie Ecoline minskar redan nu 2023 utsläppen med 78% jämfört med konventionellt byggande för att ge kunden bättre alternativ och det redan nu.

Snyggt OCH klimatneutralt

Moderna Trähus går före i omställningen till ett hållbart och klimatneutralt husbyggande. Det görs genom att målmedvetet och engagerat söka efter nya metoder, material och processer. I detta sökande har ett antal slutsatser dragits och utifrån dessa  kan kunden idag få ett hem som är lika vackert och funktionellt som det är vänligt mot planeten.

Vågar sikta högt

År 2020 tog Moderna Trähus ett strategiskt beslut: alla deras hus ska vara klimatneutrala. Sedan dess har det tagits flera steg mot en smartare och klokare husproduktion. Genom detta äventyras inte framtida generationers möjligheter att leva ett gott liv med tillgång till jordens resurser.

Som första husleverantör på marknaden har det satts flera ambitiösa klimatmål:

Annons

Net Zero 2040
Net Zero innebär bland annat 90 procents reducering av utsläppen jämfört med basåret 2022
Halvering av koldioxidutsläpp senast 2030
25 % minskade koldioxidutsläpp senast 2025

Syna gärna sömmarna

Moderna Trähus resa har bara börjat men de är ändå pionjärer inom klimatsmart byggnation. Som en av de första hustillverkarna i Sverige har de gjort en klimatdeklaration för 2022. Vid ett köp från Moderna Trähus kan kunden följa klimatpåverkan i alla led – från hur virket transporteras till vad plattsättarens fog och fix genererar i koldioxidekvivalenter. Som kund hos dem ska det vara enkelt att bidra till ett bättre klimat och förstå hur husprojektet påverkar jordens klimat.

Klimatkompensation – mer än bara ett tillval

Köp av hus från Moderna Trähus ger ett lättare samvete samt en trygghet att huset genererar minskade utsläpp i samtliga produktionsled. Men de nöjer oss inte där.

De koldioxidutsläpp som trots allt sker vid produktion av ett nytt hus, infaller en automatisk klimatkompensation. Hur då? Jo, i slutpriset för huset ingår ett belopp på cirka 10 000-25 000 kronor som oavkortat skickas vidare till ett FN-lett klimatprojekt. Beloppet avgörs av storleken på huset men också huruvida det blir byggnation på betongplatta eller med Moderna Trähus träbjälklag på stolpar. Kompensationen motsvarar 200 procent av utsläppen från husprojektet, vilket krävs för FN-certifieringen Gold Standard. Klimatkompensationen dokumenteras genom ett certifikat av ackrediterad aktör med uppgifter om hur mycket kunden har betalat och till vilket FN-projekt.

Gör skillnad tillsammans

Kan kunden välja bort klimatkompensationen för att spara på kostnader? Nej, inte på Moderna Trähus. De tror på en hundraprocentigt hållbar produktion där de som husleverantör tar ansvar, sätter nya normer och hjälper kunden göra kloka, hållbara val. De är en del av den gröna omställningen och vet att det är många som vill vara med.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.