Ny studie: Samband mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan måste brytas

Ny studie: Samband mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan måste brytas

ANNONS

Annons

Om byggsektorn ska kunna ställas om i linje med klimatmålen krävs en frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan. Det menar forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som har kartlagt den vetenskapliga litteraturen om faktorer som påverkar energibehov och koldioxidutsläpp från byggnader.

I studien, Systematic map of determinants of buildings’ energy demand and CO2 emissions shows need for decoupling, har över 4000 vetenskapliga artiklar i olika databaser screenats. Från det har sedan data extraherats. Arbetet har resulterat i en online-karta som visar geografisk täckning, trender och var det finns kunskapsluckor i det vetenskapliga materialet.

Över hälften av artiklarna, 57 procent, fokuserar på el- och vattenanvändning i Nordamerika och Europa och 27 procent på Asien. Fem procent av artiklarna fokuserar på Afrika och sju procent på Latinamerika och Karibien. Fem procent av artiklarna fokuserar på byggnaders utsläpp av växthusgaser och endast en (1) procent har ett livscykelperspektiv.

– Livscykelperspektivet är viktigt eftersom det visar var i byggkedjan som utsläppen är som störst och vilka åtgärder som behövs till exempel i tillverkning av byggmaterial, säger Érika Mata, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och en av författarna bakom studien.

Studien visar att det hittills inte har skett någon frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan i större skala, menar forskarna.

– När man gör den här typen av kartläggningar blir det väldigt tydligt var kunskapsluckorna finns. Det är stora geografiska skillnader mellan olika delar av världen och även kring vilka variabler som har studerats, säger Érika Mata.

De faktorer som främst påverkar byggnaders energianvändning och klimatutsläpp är inkomstnivå, energipris och utomhustemperatur, men även storlek på befolkning och boendesituation. Studien visar att förbättrad levnadsstandard leder till högre energianvändning och att det hittills inte har skett någon frikoppling mellan dessa två parametrar.

– Ska vi lyckas ställa om byggsektorn i linje med klimatmålen så krävs det en frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan, säger Érika Mata.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.