Ny fabrik ska ta fram paket för energirenoveringar

Ny fabrik ska ta fram paket för energirenoveringar

Annons

Många äldre byggnader runt om i Europa är i skriande behov av upprustning och energieffektivisering. Nu startar ett nytt EU-finansierat projekt där organisationer och företag från sex länder gemensamt designar en fabrik som ska producera särskilda renoveringspaket.

Med hjälp av särskilda renoveringspaket har över 22 miljoner hem i nordvästra Europa redan blivit energineutrala. Tanken med den planerade fabriken är att nu skala upp och börja massproducera renoveringspaketen. Minst 15 000 paket per år är ambitionen. Förpackningarna kommer att innehålla olika komponenter som är nödvändiga för att göra bostäder hållbara, till exempel isoleringsmaterial för väggar och tak, värmepumpar, solpaneler, energiomvandlare och ventilationssystem. Komponenterna kommer att sätts samman på ett sätt som är så cirkulärt och biobaserat som möjligt. Målet är att kunna erbjuda det totala åtgärdspaketet till halva det nuvarande priset.

– Projektet kommer att skapa möjligheter att renovera äldre fastighetsbestånd till modern energistandard till en lägre kostnad och med mindre tidsåtgång än vad som är möjligt idag, säger Björn Westling, projektansvarig på Johanneberg Science Park, som tillsammans med Building Future Institute är de två svenska parterna som deltar i projektet.

14 organisationer och företag från sex länder i nordvästra Europa ska tillsammans designa den nya fabriken. Johanneberg Science Park kommer att verka för att deras intressenter i bygg- och fastighetssektorn ska ta del av resultatet och även bidra med input kring till exempel kravspecifikationer.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment