NREP ska bli fullt koldioxidneutrala 2028

Stefan Wallander. Foto: Sebastian Oresten

NREP ska bli fullt koldioxidneutrala 2028

ANNONS

Annons

Fastighetsinvesteraren NREP siktar på att uppnå en koldioxidneutral fastighetsportfölj utan klimatkompensation 2028. Målsättningen gäller både utsläpp från byggprocesser och drift av företagets fastigheter.

Inför klimattoppmötet COP 26 i Glasgow har NREP, som förvaltar fastigheter till ett värde av cirka 125 miljarder kronor, satt målet att ha en fastighetsportfölj som är koldioxidneutral 2028, utan klimatkompensation. Det omfattar både inbäddad koldioxid från byggprocesser och material samt utsläpp från driften av företagets fastigheter.

– Klimatkrisen blir alltmer akut för varje dag. Bygg- och fastighetsbranschen behöver på kort tid gå från att vara en av världens största utsläppare till att närma sig noll. NREP vill leda den utvecklingen och därför sätter vi nu målet att vi ska ha noll nettoutsläpp 2028, utan klimatkompensation, säger Stefan Wallander, vd för NREP i Sverige.

Kanadensisk teknik

Initiativet kommer att drivas av ett team med följande målsättningar till 2023: inbäddad koldioxid från byggprocesser och material ska vara 33 procent lägre än 2020 för nya fastighetsprojekt och utsläpp från drift av befintliga fastigheter ska vara minst 50 procent lägre än 2020. För att nå de minskade utsläppen kommer NREP bland annat sätta ett internt pris på koldioxid i projekten och implementera innovativ teknik. Genom riskkapitalfonden 2150 har investeringar gjorts i kanadensiska Carboncure Technologies, vars teknologi möjliggör att injicera koldioxid i ny betong. Förutom att det binder koldioxid blir betongen hårdare, vilket minskar mängden betong som behövs.

Alla utvecklingsprojekt kommer genomgå LCA-analys i tidigt skede för att möjliggöra utformning och materialval som kan minska koldioxidutsläpp signifikant. Bolaget ska också använda förnybara energikällor för att möjliggöra koldioxidneutral el och uppvärmning i syfte att eliminera utsläpp i driften.

Open source

NREP ska också färdigställa tre klimatneutrala byggprojekt 2025. Det handlar om ett projekt för nybyggda bostäder, ett nybygge av en logistikfastighet samt renovering av en kontorsfastighet. Ambitionen är att i dessa projekt utforska lösningar som kan skalas upp till att
implementeras inom hela fastighetsportföljen, som idag uppgår till cirka 5,5 miljoner kvadratmeter fastighetsyta.

– Nya teknologier behöver utvecklas parallellt och på bred front för att klara omställningstakten. Därför kommer vi tillgängliggöra våra mest effektiva lösningar för utsläppsminskningar, för hela branschen, säger Stefan Wallander.

– Vi vill bidra till att hela branschen blir koldioxidneutral. De lösningar som vi ser fungerar kommer vi att dela med oss av. Vi gillar idén om ”open source”, att det som är lönsamt för världen ska alla få ta del av, och uppmanar våra branschkollegor att göra likadant.

Som stöd att klara sina mål kommer NREP arbeta med de mål och verktyg som organisationen Carbon Risk Real Estate Monitor, CRREM, utvecklat.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.