NREP satsar på AI genom nytt partnerskap med Spacemaker

NREP satsar på AI genom nytt partnerskap med Spacemaker

ANNONS

Annons

Fastighetsinvesteraren NREP har ingått partnerskap med Spacemaker för att använda ny teknik som baseras på artificiell intelligens (AI), med ambitionen att utveckla mer kundorienterade, effektiva och hållbara fastigheter.

Genom det nya partnerskapet med Spacemaker, strävar NREP efter att åstadkomma avsevärda förbättringar av byggnaders utformning i stadsmiljöer med det AI-baserade planerings- och designverktyget. Ett pilotprojekt där tekniken använts visar hur datadrivna förbättringar och snabbare designprocesser leder till lösningar med mer dagsljus, bättre utsikt och mer effektiv användning av ytan.

Ökade soltimmarna

Ett av pilotprojekten inkluderade världens första storskaliga byggnation som går i linje med samtliga av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, ”UN17 Village” i Köpenhamn. Med hjälp av Spacemakers teknik kunde de ursprungliga designförslagen med dåligt dagsljus och bristande utsikt snabbt elimineras genom 3D-visualiseringar av dessa parametrars effekt på byggnadsvolymer för mer än 500 enheter på 35 000 kvm. Det digitala verktyget användes för att uppnå målet om 12 500 kvm boyta för de studiolägenheter som planerades i projektet, där kraven inkluderade fin utsikt och bra mängd sol- och dagsljus för samtliga lägenheter.

– Efter några dagar där projektets alla intressenter kunde granska och bedöma tidigare förslag med Spacemaker, kunde byggplanerna sedan ändras, med förbättrad boendekvalitet som följd. Exempelvis kunde vi genom att revidera och optimera en byggnad öka soltimmarna på innergården från inga alls till drygt 6 timmar. Utan Spacemaker hade det blivit svårt att uppnå det miljöcertifikat som projektgruppen hade beslutat om, säger Stefan Wallander, vd för NREP i Sverige.

NREP blir det första företaget som börjar använda Spacemakers AI-baserade verktyg över landsgränser i Norden. I Sverige har NREP testat Spacemaker i de tidiga delarna av ett komplext stadsutvecklingsprojekt norr om Stockholm, för att utvärdera plattformen och de digitala verktygen. Projektet syftade till att svara upp mot ett flertal krav i ett område som kombinerar radhus, flerfamiljsbostäder, skolor och handelsområden.

– Spacemakers teknik möjliggjorde för NREP att snabbt analysera befintliga arkitektförslag och generera förbättrade förslag för byggnadernas volymer och faktorer som ljud, sol- och dagsljus. Att utveckla morgondagens urbana livsmiljöer kräver både kreativitet och data för att kunna ta bästa tänkbara beslut, säger Carl Christensen, medgrundare och CTO på Spacemaker.

I det nya partnerskapet kommer NREP nu använda Spacemakers AI-plattform och digitala verktyg för fler fastighetsprojekt i Sverige och Danmark.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.