NCC energieffektiviserar hyresrätter i Växjö

NCC energieffektiviserar hyresrätter i Växjö

NCC inleder nu andra etappen av renoveringen av Araby-området i Växjö.

NCC har sedan 2015 renoverat 90 av de 300 lägenheterna i Kvarteret Alabastern i miljonprogramsområdet Araby. Företaget ska nu renovera resterande 211 lägenheter, ett uppdrag som fanns med som option i den tidigare upphandlingen. Projektet beräknas pågå till början av 2019. Projektet ingår som en del i READY, ett EU-finansierat program vars syfte är att testa innovativa lösningar och renovera på ett sätt som minskar energiförbrukningen till minst hälften.

– Det är intressant att vara med i en renovering som ligger så i framkant, säger Niclas Couchér, projektchef på NCC Building. Förutom de energieffektiviseringsåtgärder som vi använder i hela området, kommer vi också att prova nya lösningar i ett testhus. Där införs t ex solfångare för att generera el och värme, värmeåtervinning från avloppsvatten och it-lösningar för att visualisera el- och vattenförbrukning för hyresgästerna.

Efter renoveringen beräknas energiförbrukningen minska till 75 kilowattimmar per kvadratmeter i hela området. I testhuset är målet att nå 36 kWh per kvm och år. Halveringen ska uppnås genom tilläggsisolering av takbjälklagen, nya energieffektiva fönster, mer välisolerade väggar innanför balkongen, samt genom att ersätta ventilationen med energieffektiva värmeåtervinnande FTX-aggregat.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment