Miljonstöd till projekt inom BIM och klimatberäkningar

Miljonstöd till projekt inom BIM och klimatberäkningar

ANNONS

Annons

Plant beviljas projektbudget på 4 miljoner kronor från Smart Built Environment (SBE) och Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond (SBUF) med syfte att utveckla BIM och klimatberäkningar inom byggsektorn.

Målsättningen bakom Plants nya innovationsprojekt är att skapa ett skalbart flöde för att klimatberäkna såväl enkla som komplexa byggprojekt från BIM-modell, i projektens olika byggskeden.

– I det här innovationsprojektet kommer vi att fortsätta arbeta med att länka ihop klimatberäkningar, BIM och digitalisering av byggsektorn. Vi är väldigt glada över att ha fått förtroende att driva detta arbete från två av branschens viktigaste innovationsfonder, säger John Sjulander, grundare och CTO på Plant (Plant An Idea AB).

Skapa kunskapsportal

Överföring av information mellan BIM-modell och klimatberäkning är ett problem som studerats vid flera tidigare utlysningar. En av slutsatserna är att standardisering är den mest lovande lösningen. Standardiseringen kommer förmodligen vara fragmenterad och pågå under en lång tid, menar Plant. Det saknas effektiva metoder för att fullt utnyttja den information som finns i dagens BIM-modeller.

Genom projektet vill partnerna utforska metoder för att bättre dra nytta av den data som redan finns i BIM-modeller. De senaste åren har flera pusselbitar kommit på plats inom maskininlärning och AI i Sverige. Genom att skapa en kombinerad lösning, som drar nytta av en regelbaserad materialtolkning och i vissa fall nyttja AI, hoppas projektet kunna bidra med nya metoder för att klimatberäkna BIM-modeller. Det finns även icke-tekniska hinder som behöver överbryggas. Projektet kommer därför sätta upp en kunskapsportal för att sprida kunskap kring klimatberäkningar från BIM-modeller.

Förutom Plant som kommer att projektleda arbetet samt utveckla kod och metodik kring livscykelanalys, finns flera behovsägare med i projektet som säkerställer att lösningar blir praktiskt förankrade i byggprojekt.

– Att arbeta i ett innovationsprojekt där hela värdekedjan är med och tillsammans utvecklar nya metoder är väldigt spännande. Implementering är såklart väldigt viktigt i ett sådant här projekt, och vi ligger väldigt bra till att ändra branschen åt det bättre, säger Carl Kronlid, adjunk inom industriell teknik på Uppsala Universitet, och medverkare i projektet.

Projektpartners är Einar Mattsson, NCC, Sweco, Vasakronan, Uppsala Universitet, AFA Fastigheter, Hemsö Fastigheter, Bengt Dahlgren, LINK arkitektur, Tyréns, Kåver & Mellin, Boggma och Byggstyrning.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.