Miljardinvestering i campus Albano

Miljardinvestering i campus Albano

2 990 miljoner kronor investeras i den fortsatta utvecklingen av campus Albano.

Akademiska Hus plan för området är ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm. Målet är också att campus Albano ska bli en förebild när det gäller sociolekologisk stadsdesign och att hållbarhetsforskningen ska stärkas.

Sammanlagt planeras utbildningsmiljöer för över 15 000 studenter och forskare och här byggs också cirka 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service. Den investering som nu beslutats är en delinvestering som omfattar tre byggnader för Stockholms universitet samt en byggnad för KTH. Det rör sig om kontors- och undervisningsmiljöer samt allmän service som caféer och restauranger och ett gemensamt undervisningslabb.

Arkitekter för universitetslokalerna är BSK Arkitekter och Christensen & Co Arkitekter.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment