• lördag , 13 juli 2024


Träläktare sänkte byggkostnaderna på Studenternas

Träläktare sänkte byggkostnaderna på Studenternas

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Studenternas Idrottsplats i Uppsala är en av Sveriges mest anrika. För cirka fyra år sedan inleddes projektet för att skapa en modern arena för 10 000 åskådare. När den stod helt klar så var det med tre nya läktare i limträ från Martinsons. I efterhand kunde valet tyckas självklart: det var mer kostnadseffektivt och hade dessutom både praktiska och estetiska fördelar.

– Vi sparade definitivt pengar. Exakt hur mycket är svårt att säga men det handlar om flera miljoner kronor, säger Thomas Gustafsson som var platschef på bygget och anställd hos In3prenör som ansvarade för entreprenaden. 

Inledningsvis var planen att bygga alla nya läktare i betong. Men projektet blev snabbt komplext och fördyrades, bland annat på grund av att verksamheten på arenan skulle pågå under byggtiden och UEFA-krav på bland annat belysning och sittplatser. Det innebar att ekonomin behövde ses över och en del av lösning var att hitta alternativ för stommen till läktarna.

Trä hanterade projektekonomin

För Thomas Gustafsson, som har lång erfarenhet av byggprojekt med trä var en limträstomme givet att undersöka. Han hade också erfarenhet från samarbete med Martinsons – då handlade det om bygget av IFU Arena i Uppsala, en multiarena med stomme av limträ som utnämndes till årets sportarena 2018.

– Vi tog kontakt med Martinsons för att få en annan offert mot det vi hade på bordet just då. Sedan inleddes diskussionen med alternativa stomindelningar och dialoger med beställarna på kommunen. Det fanns fördelar och nackdelar, men fördelarna övervägde. Det handlar det inte minst om ekonomin, men också att läktarna blev lättare och att arkitekten gillade den estetiska lösningen med trä. Det kunde helt enkelt bli en vackrare arena, berättar Thomas.

 

Svåra markförhållanden

Markförhållandena där arenan stod, i närheten av Fyrisån och ovan Uppsalas vattentäkt, gjorde vikten särskilt betydelsefull. Den naturliga bärigheten i marken var låg, vilket skulle gjort grundläggningen med ett tyngre material som betong mer omfattande.

– Vikt är kostnadsdrivande på många sätt, förklarar Robert Andersson, projektledare på Martinsons. I det här projektet kunde vi få en betydligt enklare grundläggning genom att välja trä, men med ett lättare material kan vi också använda mindre kranar och frakta mer byggmaterial på varje lastbil som kommer till byggplatsen. Också när det handlar om påbyggnader är vikten en nyckelfaktor. Där kan den som väljer trä klara sig undan dyra och kostnadsdrivande stomförstärkningar.

I en sammanvägd bedömning kan besparingarna genom att byta stomme ha uppgått till över tio miljoner kronor.

En tidig fundering kring att välja limträ var frågan om brandsäkerhet. Hos beställaren fanns minnet av bränder på läktare i England under 1980-talet.

– Det finns ju grupper som eldar på läktare, så det kravet behövde snabbt säkerställas. Gradängerna blev ingen större fråga. Taken löstes genom att välja en grövre balk på några ställen och ett tak i plåt, berättar Thomas.

Limträ brinner inte utan det som sker är att ytskiktet sakta förkolnas. Materialet klarar alla ställda krav på brandsäkerhet.

– En fråga vi diskuterade mer var livslängden på gradängerna. Det fanns ståplatspublik som eldade bengaler och ristade i träet under den första säsongen. Det påverkar ytan men gradängerna är enkelt att byta och går att göra utan några större kostnader.

Läktarna i trä har fler pelare än betongalternativet. Det gjorde att ingen dimensionering för svängningar i konstruktionen behövdes.

Bra samverkan

Arenan byggdes i etapper för att IK Sirius skulle kunna spela på sin ordinarie hemmaplan under hela byggtiden. Närliggande verksamheter och samhällskritiska funktioner ställde också extra höga krav på logistik och arbetsplatsdisposition.

– Där jag jobbat med Martinsons så har vi haft en bra dialog. Vi har löst de problem som uppkommit längs vägen tillsammans. Vi satsade också på en riktigt bra projekteringssamverkan i uppstarten, vilket lett till att det inte blivit så mycket strul på byggplatsen.

Det var ett led i en gemensam strävan att minimera ändrings- och tilläggsarbete så att andra förändringar under projektet inte skulle orsaka allt för stora störningar.

– De har dessutom haft ett bra montagegäng i våra projekt tillsammans. Det får man höra av de andra också som är inblandade på byggplatsen, som till exempel kranförarna, säger Thomas.

Enklare installation

På byggplatsen blev installationsarbeten också enklare med trä, som är enkelt att bearbeta.

– Tiden spelar alltid in och montagemässigt gick det inte långsammare trots att vi hade dubbelt så många pelare och balkar. Vi slapp andra saker istället. För de som jobbar finns också fördelar när det handlar om arbetsmiljön. Det är ett tystare bygge med mindre efterjobb som lappning, lagning och slipdamm.

För Thomas Gustafsson var det nära till hands att föreslå trä. Han har lång erfarenhet i branschen, bland annat från 25 år hos NCC och han har sett hur trä kan vara konkurrenskraftigt för många typer av byggnader.

– Man måste vara öppen med att det inte finns ett material som passar alla projekt. Det handlar om att väga för- och nackdelar mot varandra. För trä upplever jag att en av de stora fördelarna är de som känns på plats. Det är rent, fräscht och mer levande på något vis.

Nya studenternas är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad silver samt Ceequal very good. Läktarna till Studenternas IP Uppsala är tillsammans med Jämtkraft Arena, Tierp Arena, Falcon Alkoholfri Arena i Falkenberg och Kopparvallen i Åtvidaberg några av de större läktarprojekt som Martinsons levererat, konstruerat och monterat.

– Vi har lång erfarenhet av den här typen av konstruktioner och trä kommer verkligen till sin rätt här. Många av fördelarna med materialet blir särskilt viktiga, där vikten kanske blir särskilt viktig både för byggskede och ekonomi. Sedan finns förstås alltid miljöeffekten där och på en stor läktare som Studenternas handlar det om en vinst på många ton koldioxid, säger Robert Andersson på Martinsons.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Martinsons