• söndag , 1 augusti 2021


Martinsons varslar elva tjänster vid Hällnäs Såg i Vindeln

Martinsons varslar elva tjänster vid Hällnäs Såg i Vindeln

ANNONS

Annons

Martinsons varslar totalt 11 tjänster vid Hällnäs Sågs möbelkomponent-tillverkning som en direkt följd av neddragningen av produktionen vid Ikea Industry Lycksele AB. Produktionen och leveranserna till Ikea Industry Lycksele AB upphör den sista augusti.

– Som en direkt följd av den produktionsneddragning och sortimentsomläggning som aviserats av Ikea Industry Lycksele AB försvinner vår huvudsakliga kund för möbelkomponent-tillverkning vid Hällnäs Såg. Våra kontrakterade leveranser till Ikea Industry Lycksele sträcker sig fram till sista augusti, säger Lars Martinson, koncernchef för Martinson Group.

Hällnäs Såg har en lång tradition av att tillverka möbel- och interiörkomponenter för träförädlingsindustrin med utgångspunkt i den högkvalitativa fururåvaran längs vindelådalen. Produktionslinjen i Hällnäs har en kapacitet av 25 000 m3 möbelkomponenter på årsbasis och är en integrerad del av Hällnäs Såg.

– Vi investerade i produktionslinjen 2010 som en del i ett nära samarbete med Hedlunda i Lycksele och linjen är speciellt utvecklad för att möta behoven och kraven som de haft i sin möbelproduktion. Vi har under åren haft ett bra samarbete och gemensamt utvecklat våra möbelkomponenter för Hedlunda och vår produktion har senaste året gått för fullt på två skift, säger Lars Martinson.

Martinsons har som ett led i utvecklingen av verksamheten vid Hällnäs Såg renodlat sågverket som ett rent furusågverk med fokus på råvara till möbelkomponentlinjen, som har varit en viktig del i strategin att förädla de sågade trävarorna inom koncernen.

Medarbetarna vid Hällnäs Såg informerades om varslet under måndagen.

– Det är ett tungt besked för berörda medarbetare. De har genom åren tagit sig an utmaningar och bidragit med kompetens och stort engagemang för att utveckla såväl produktion som samarbete och gjort oss till en mycket bra leverantör till Ikea Industry Hedlunda, säger Lars Martinson.

Mer information
Lars Martinson, koncernchef
Martinson Group
Tel: 070 666 07 12
lars.martinson@martinsons.se

Relaterade artiklar

Martinsons