• onsdag , 19 januari 2022


Färdiga broar vinner mark bland Sveriges väghållare

Färdiga broar vinner mark bland Sveriges väghållare

ANNONS

Annons

För drygt ett år sedan lanserade Martinsons ett sortiment av färdigprojekterade broar som spänner från mindre vägbroar till gång- och cykelbroar. Intresset för det nya brosortimentet, som kallas “Färdiga Broar”, har varit stort inte minst hos organisationer och vägföreningar som ansvarar för landets enskilda vägar.

– I snitt har vi sålt nära en bro i månaden under det senaste året. Det är bra siffror med tanke på att vi bara marknadsfört dem mot några marknadssegment. Under sommaren har vi fortsatt arbeta med att nå ut till ännu fler, säger Jens Karlsson, key account manager för träbroar hos Martinsons.

Under året som gått sedan lanseringen har de färdiga broarna vunnit allt mer mark.

Och intresset har varit stort bland landets enskilda vägföreningar och samfälligheter som ansvarar för landets enskilda vägar som utgör den allra största delen av Sveriges vägnät. Ett vägnät som behöver rustas upp eftersom många av broarna är byggda under 1950- och 1960-talen.

REV, Riksförbundet enskilda vägar, bistår dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige med juridisk hjälp och politisk påverkan i vägfrågor. Tidigare i år var de på besök hos Martinsons för att få veta mer om de färdiga broarna.

–Vi gör studiebesök hos olika leverantörer varje år för att kunna erbjuda våra medlemmar många olika alternativ. I år blev vi nyfikna på Martinsons som verkligen ligger i framkant när det gäller färdiga träbroar. Att trä dessutom är ett förnyelsebart material som smälter bra in i omgivningen gör det också intressant, säger Mikael Näslund, regionansvarig för REV i Norrland.

REV:s medlemmar utgörs av vägföreningar och vägsamfälligheter som oftast består av privatpersoner. Tiden och resurserna för omfattande projektering är med andra ord begränsade. Jens Karlsson hoppas därför att ännu fler vägföreningar ska få upp ögonen för de färdiga broarna.

– Eftersom broarna är färdigprojekterade minskar arbetsbördan och kostnaden för föreningarna. De enskilda väghållarna har visat stort intresse för hur enkelt det går att lösa sitt brobehov. Det är en kundgrupp som kommer att växa, det är jag övertygad om, säger Jens Karlsson.

Fakta färdiga broar

Martinsons färdiga broar är utvecklade för att erbjuda snabb leverans samtidigt som det blir enklare och mer ekonomiskt för kunden. Eftersom produkterna är prissatta får kunden redan från början en tydlig bild av vad som ingår i leveransen, från frakt till montage.

Relaterade artiklar

Martinsons