• lördag , 13 juli 2024


Martinsons levererar stomme till skola i Åre

Duveds skola. Byggherre: Årehus AB. Illustration: Sweco Architects AB

Martinsons levererar stomme till skola i Åre

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Om- och utbyggnationen av Duveds skola är en av de största investeringarna i Åre kommuns historia. Under våren börjar Martinsons levereranser av byggelement till stommen i KL-trä och limträ.

– Ett skolprojekt känns alltid extra bra. Eleverna kommer att få en fantastisk skolmiljö, säger Marie Kauma, Key Account Manager på Martinsons. 

Martinsons ska i tre etapper och med start i april leverera totalt 1 800 kubikmeter KL-trä och 140 kubikmeter limträ till den fyra våningar höga utbyggnationen som innefattar klassrum, tillagningskök, matsal och bibliotek. Leveransen omfattar pelare, balkar, bjälklag och ytterväggar.

– Martinsons är en trygg och kunnig leverantör som vi gjort affärer med under lång tid. Det är ett norrländskt företag och det känns bra att köpa lokalt då det är möjligt, säger Treeab Byggs vd Olle Axne.

Grundskolan i Duved har varit trångbodd de senaste åren samtidigt som elevantalet ökat. I februari 2018 beslutade därför kommunfullmäktige i Åre att investera i en om- och utbyggnation av skolan. Idag rymmer skolan, tillsammans med ett antal moduler, 400 elever. När skolan byggts ut ska den ge plats åt 600 elever.

Markarbetet påbörjades i höstas och till höstterminen 2022 ska verksamheterna flytta in i skolan.

– Allt fler beställare väljer trä till den här typen av projekt eftersom materialet lever upp till kraven på kostnadseffektivitet och prestanda. Trä skapar även behagliga inomhusmiljöer och har mycket låg klimatpåverkan, vilket gör materialet attraktivt ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Marie Kauma.

Årehus är byggherre och Sweco Architects i Östersund står för arkitekturen. Entreprenör är Treeab Bygg i Östersund, som Martinsons arbetat med i flera tidigare projekt. Senast handlade det om det fyra våningar höga flerbostadshuset Trägården i Duved.

– Treeab Bygg är väldigt erfarna då det gäller att bygga i lim- och KL-trä och det känns glädjande att återigen få förtroendet som leverantör, säger Marie Kauma.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Martinsons