Lunds Tekniska Högskola kraftsamlar för cirkulär byggindustri

Lunds Tekniska Högskola kraftsamlar för cirkulär byggindustri

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Nu lanserar Lunds Tekniska Högskola, LTH, profilområden för sin samlade spetskompetens inom forskningen. Kraftsamlingen görs kring bland annat cirkulär byggindustri och energiomställning.

LTH:s sju profilområden är aerosoler, AI och digitaliseringens grundpelare, avancerade ljuskällor, cirkulär byggindustri, energiomställning – el och transport, nanovetenskap och halvledarteknologi och teknik för hälsa.

Med profilområdet Cirkulär byggindustri vill LTH bidra med kunskap där luckor finns och ta sig an branschens stora utmaningar kring klimatpåverkan, såsom energianvändning vid produktion av material och konstruktioner, användning av naturresurser och minskade avfallsmängder.

Öka takten

De tvärvetenskapliga områdena ska bidra till ökad samverkan med näringslivet och samhället. För LTH:s rektor, Annika Olsson, är etableringen av profilområden – i kombination med samverkan – nyckelfaktorer när det gäller LTH:s bidrag till att lösa de stora samhällsutmaningarna.

– Profilområdena är ett sätt att formera och synliggöra vår starka tvärvetenskapliga forskning, något vi tror är en nödvändighet för att bana väg för LTH:s framtida strategiska samverkan med myndigheter, företag, andra forskargrupper och samhället i stort, säger hon.

Annons

Behoven är många, och det är bråttom att förbättra människors livsvillkor och hitta lösningar på globala problem, betonar Annika Olsson.

– Takten för energiomställningen måste öka, fler lösningar inom biomedicin och diagnostik behövs och vi måste intensifiera arbetet med cirkularitet, inte minst inom byggindustrin. Många av vårt samhälles stora utmaningar kan – och ska – just forskningen inom profilområdena bidra till.

Ett särskilt ansvar för forskningen vid LTH har prorektor Heiner Linke. Han understryker att profilområdena förstärker LTH:s spjutspetsforskning och tydliggör inom vilka områden fakulteten särskilt kan bidra till lösningar för samhällets bästa.

– Med profilområdena blir våra tvärdisciplinära forskningsmiljöer mer synliga för vår omvärld, men de blir också tydligare för oss inom universitetet. När vi förstärker LTH:s kärnkompetens hjälper det oss att ytterligare dra nytta av synergier, mobilisera kompetens och bygga samarbeten – akademiska sådana, men främst med näringslivet och omgivande samhälle, säger Heiner Linke.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.