Lokala träslag gav ladan nytt liv

Lokala träslag gav ladan nytt liv

ANNONS

Annons

Med varsam hand och lokalt virke i form av gran och furu renoverades en hundra år gammal lada utanför Nyköping till ett klimatpositivt hotell, konferens och retreat.

Text Anneli Hidalgo

Utanför Nyköping ligger Lindeborgs Eco Retreat – ett klimatpositivt hotell, konferens och retreat med nytänkande jordbruk, grönsaksodlingar, biodling, lieängar, biokolproduktion och ett biologiskt vattenreningssystem. Det drivs av paret Julia och Carl Lindeborg som hade en dröm om att skapa en mötesplats för hållbart jordbruk av den gamla 1800-talsgården. I centrum står Ekoladan som White arkitekter har ritat om och renoverat.

I den 100-åriga ekonomibyggnaden var mest ett gammalt skjul och hem åt gårdens redskap och traktorer. Siktet ställdes in på en modern byggnad med blandat innehåll, som samtidigt skulle behålla både den yttre och inre känslan av en lada.

Foto Ken Pils

Inga kompromisser

Parets vision om att hela gården skulle bidra positivt på flera plan och inspirera andra till ett mer hållbart liv var något som White tog fasta på. När arbetet med att välja ut material började var långsiktighet, varsamhet och naturliga material de centrala ledorden.

– Viktigt i alla materialval var att inte kompromissa med hållbarheten för tidplanens eller budgetens skull. Om den traditionella lösningen eller materialet inte var tillräckligt hållbart eller miljövänligt så grävde vi tillsammans vidare efter andra lösningar som uppfyllde alla krav. Om det var långa leveranstider så fick det vara så, inte som i så många andra projekt där produktionstidplanen många gånger förhindrar innovativa lösningar, säger Barbara Vogt, arkitekt på White.

Lokalt virke

Platsen och den befintliga byggnaden gjorde valet av trä till stomme och de flesta ytskikten självklar, menar Barbara Vogt.

– Originalladan är från början på 1900-talet och byggdes med virke från den egna skogen och så ville vi göra även i ombyggnaden. Varsamt tog man ut virket med hjälp av hästar och tillverkade reglar och annat av det i det lokala sågverket.

Virket som har använts består till mesta del av gran och furu. I taket sitter också träullit som görs av restprodukter från trävaruindustrin och blandas med cement. Målet har varit att byggnaden i sig ska bli en kolsänka genom att använda så mycket trä och organiska material som möjligt.

Foto Ken Pils

Uppfylla brandkrav

Panelen på innerväggarna är OrganoWood eftersom man annars måste blev tvungen att använda sig av rätt giftig brandskyddsfärg för att åstadkomma brandkraven på publika lokaler. Just brandskyddet är en utmaning i publika lokaler och i byggnader med flera våningar, påpekar Barbara Vogt.

– Då krävs det mycket erfarenhet och viljan att hitta hållbara och vackra lösningar. Annars hamnar man lätt i det läget att allt ska kläs in med gipsskivor eller brandskyddsmålas. En annan utmaning när det gäller trä är fuktsäkerheten som naturligtvis också måste vara en viktig del av projekteringen. Men vi har å andra sidan fördelen att vi inte lever i ett klimat med hög luftfuktighet och det blir därmed inga större bekymmer.

Listan på fördelar med att arbeta med trä kan däremot göras lång, menar Barbara Vogt.

– Trä är ju idag det perfekta materialet. Det är förnyelsebart, ett pålitligt sätt att lagra CO2 över lång tid, det ger bra inomhusklimat, bra akustik och är bra ur arbetsmiljösynpunkt under byggtiden. Dessutom åldras det vackert och ger en väldigt ombonad karaktär.

Foto Ken Pils

Biomassa producerar värme

Inne i den uppdaterade ladan finns numera hotellrum, två studios, en kurslokal/yogasal, relaxavdelning samt teknikrum. Men förutom att agera ett avkopplande och ekologiskt retreat är Lindeborgs gård också en experimentgård för olika tekniska lösningar. De tekniska systemen ingår i en helhetsplan för hela gården, där sol och träflis utgör de primära energikällorna.

I Ekoladan sker till exempel uppvärmningen med hjälp av pyrolysprocess där biomassa från skogen används för att producera värme och biokol. Koldioxiden som träden tagit upp binds i kolet som sedan används till odlingarna. På så sätt uppnås en klimatpositiv effekt: när Ekoladan värms upp minskar koldioxiden i atmosfären. För att möjliggöra naturlig ventilation har White samarbetat med ByDemand och uppdraget har även kopplats till White Research Lab om naturlig ventilation.

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.