Krisen utvecklar oss chefer

Krisen utvecklar oss chefer

ANNONS

Annons
Annons

Minns du våren när pandemin var något nytt och chockartat? Minns du hur företag och privatpersoner slöt upp för att bygga respiratorer, sy skyddskläder och tillverka handsprit. Vi inom samhällsbyggnad var inte sämre! Företag lämnade in eller började tillverka skyddsutrustning till vården. Andra gjorde det möjligt att ta tjänstledigt för att hjälpa till där krisen drabbade hårdast.

En kris är inte bara elände. Men i en kris prövas alltid ledarskapet.

Byggcheferna gjorde i augusti en undersökning bland 1 700 chefer i samhällsbyggnad. Den visar att det nu är mer utmanande att vara chef än någonsin. Alla medarbetare trivs inte med att jobba hemifrån och det är mycket svårare att se hur varje enskild i teamet har det när man inte kan mötas som vanligt. Arbetsmiljöansvaret flyttar hela vägen till medarbetarnas köksbord. Nya digitala verktyg ska hanteras.

Stressen ökar, ovissheten ökar och helt nya frågor måste få svar.

Det som överraskade mig mest i den här undersökningen är att vi som bransch höll en relativt hög förändringstakt i våras. Hälften av alla chefer förändrade verksamheten i någon form. De tog bort, lade till eller förändrade någon del av den ordinarie verksamheten.

Trots att vår bransch går senare in i ett konjunkturskifte så verkar det som att vi ställde om i högre grad än andra branscher. Det tyder på handlingskraft, flexibilitet och anpassningsförmåga. Och det ser vi även i ledarskapet.

I en kris präglas samspelet mellan chefer och medarbetare av ovisshet. Vi behöver öka tillgängligheten för samtal, mejl, information och kommunikation för att förbättra situationen. Alla behöver ha samma lägesbild och förståelse för det som händer. Tydlighet blir ännu viktigare och att informationen inte släpar efter.

Trots att ledarskap blivit svårare med Corona ser var femte chef i branschen fördelar med krisen. Många tror också att det är fördelar som kommer leva kvar när viruset släppt greppet om vårt samhälle. Det handlar om effektivare möten, färre resor, digitalisering och bättre kommunikation.

Så här uttrycker några chefer fördelarna:

”Det har gett oss mer flexibla arbetsförhållanden. Jag har själv fått en närmare kontakt med mina direktrapporterande då jag på ett mer strukturerat sätt än tidigare planerat in tid för avstämningar.”

”Med den ökade kommunikationen bland medarbetarna under krisen har vi fått starkare relation till varandra.”

”Alla har blivit mer flexibla. Många möten via teams vilket effektiviserar ens arbetsdag då restid uteblir. Lägre sjukfrånvaro då alla är mer noga med handhygien och att man stannar hemma när man är sjuk så man inte smittar andra.”

”Större engagemang i hur vi mår kollegor emellan. Vi har kommit varandra närmare genom samtal om sjuka vänner och släktingar.”

”Vi har snabbat på vår digitalisering. Vi har ökat medvetenheten hos medarbetarna om värdet av vår tid, när kniven är på strupen gör alla sitt yttersta hela tiden. Över tid blir det ansträngande att arbeta så, men en bibehållen medvetenhet är värdefullt.”

”Corona har utvecklat mitt ledarskap. Min lyhördhet har blivit bättre.”

Kanske är det så att vi alla just nu har chansen att vässa vår roll som ledare. Och att vår bransch kommer att gå ur den här krisen med ett förnyat och förbättrat medarbetarskap och ledarskap.

Kajsa Hessel,
Ordförande för Byggcheferna

Sponsrat innehåll från Bauroc

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.