Kommunerna som har bäst kemikaliehantering

Kommunerna som har bäst kemikaliehantering

I en granskning gjord av tidningen Aktuell Hållbarhet har det visat sig att Stockholm, Göteborg och Järfälla är de svenska kommuner som bäst kan redogöra för sitt proaktiva kemikaliearbete och hur de ska nå miljömålet om en giftfri miljö.

När Aktuell Hållbarhet årligen granskar kommuners miljöarbete för rankingen “Bästa miljökommun” skickar de ut en enkät. I årets enkät fick kommunerna svara på om de har en särskild kemikalieplan och om de bedrev ett systematiskt arbete för att hantera kemikalierisker kopplade till sin verksamhet på olika områden, samt hur de bedrev sitt upphandlingsarbete.

De kommunerna som gjorde bäst i från sig i enkäten har sedan analyserats genom informationen på kommunernas hemsidor och slutligen fått svara på mer specifika frågor från Aktuell Hållbarhet om sitt kemikaliearbete.

Den kommun som enligt tidningen klarade uppgiften bäst är Stockholms stad, tätt följd av Göteborg och Järfälla.
– Det känns hedrande och inspirerande. Men framför allt är det roligt att jobba i en kommun, där alla politiska partier är överens om att det är här är ett viktigt arbete, säger Arne Jamtrot, verksamhetsledare för Kemikaliecentrum i Stockholms Stad, till Aktuell Hållbarhet

Här är de tio toppkommunerna i Aktuell Hållbarhets rankning 

  1. Stockholm
  2. Göteborg
  3. Järfälla
  4. Karlstad
  5. Malmö
  6. Linköping
  7. Nacka
  8. Forshaga
  9. Lidköpings kommun
  10. Katrineholm

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment