Intresset för att bygga i trä ökar

Intresset för att bygga i trä ökar

ANNONS

Annons

Var tionde ny större byggnad uppförs idag i trä. Minskad miljöbelastning och kortare byggtid är några av fördelarna. På sikt väntas träbyggandet även bidra till ökad kvalitet i byggandet och lägre byggkostnader.

När vi bygger småhus har det länge varit självklart att husen uppförs med prefabricerade trästommar. Först på senare år, och i takt med världens ökade fokus på att hejda klimatförändringarna, har trä blivit ett alternativ även för flerbostadshus och andra större byggnader. Trä är ett helt förnybart och klimatneutralt material och bidrar även till lägre koldioxidutsläpp än andra byggmaterial i tillverkningsprocessen. Idag uppfyller trä även alla tekniska egenskapskrav som ställs. Dessutom är det ett lätt material att hantera, byggandet är tyst och byggtiden är mindre än hälften än för ett konventionellt hus.

Lämpligt för prefabricering

Anders Gustafsson vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut forskar om träbyggande och har varit med om att utveckla byggsystem för hus med trästomme. Han ser många fördelar med att bygga i trä.

‒ Trä klarar stora laster i förhållande till sin egen vikt vilket gör det särskilt lämpligt för prefabricering. Ju mer industriell tillverkning desto bättre erfarenhetsåterföring och kvalitet får vi i byggandet. Det säger sig självt att det är lättare att göra bra kvalitet inomhus i god temperatur än utomhus när det regnar, blåser och är kallt.

‒ Att tillverkningen dessutom kan ske på en annan ort än där husen uppförs innebär också ökad möjlighet att skapa fler arbetstillfällen i glesbygd när träbyggandet ökar, tillägger Anders.

Susanne Rudenstam är chef för Sveriges Träbyggnadskansli och noterar också ett ökat intresse för träbyggande.
‒ Antalet nya träbyggnader har dubblerats på bara några få år och efterfrågan är idag större än vad trähusindustrin klarar av att leverera, säger hon.

Landets största trähusleverantör, Lindbäcks Bygg, bygger just nu ut sin fabrik med målet att tredubbla sin kapacitet till år 2017. Även utländska leverantörer från Estland och Österrike är på väg in på den svenska trähusmarknaden. Det är bra och ger en ökad konkurrens i byggbranschen anser Susanne. Hon tror att träbyggandet på sikt bidrar till lägre byggkostnader.

‒ Det är ett rationellt sätt att bygga på där man har bra kontroll på kostnader, material och resurshantering. Det kommer att påverka prisnivån när byggmarknaden inte är lika överhettad som i dag.

Bidra till lägre byggkostnader

Även Arne Olsson, vd i företaget Folkhem som enbart bygger hus i trä, tror att träbyggandet kan bidra till lägre byggkostnader i framtiden.

‒ Eftersom man uppför ett trähus på mindre än halva byggtiden jämfört med ett betong- och stålhus finns det mycket tid att tjäna. När räntorna stiger kommer trähusbyggande bli intressant för många.

Han har svårt att förstå varför det inte byggs mer i trä redan idag, och han anser att politikerna måste göra mer för att uppmuntra träbyggande.

‒ Om man verkligen vill hejda klimatförhandlingar borde man väl se till att det byggs mer i trä istället för i betong. Till exempel borde de offentliga upphandlingskraven ändras så att det blir lättare att välja trähus, avslutar Arne.

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och IVL Svenska Miljöinstitutet har just nu i uppdrag från Sveriges Byggindustrier att jämföra klimatpåverkan när man bygger med trä- eller betongstomme. Resultaten presenteras i början på nästa år.

Intressanta trähus

Det finns flera spännande svenska byggprojekt i trä idag. Herrestaskolan i Järfälla, ritad av Liljewall Arkitekter på uppdrag av Järfälla kommun, är till exempel landets första skola med stomme byggd helt i massivträ.

Herrestaskolan-i-Järfälla-byggs-i-trä

Herrestskolan i Järfälla. Illustration: Liljewall Arkitekter.

Skolan som invigs i januari har plats för 400 elever och förskolebarn. Den är dessutom certifierad enligt Miljöbyggnad Guld, med extra höga krav på energibesparing, luftkvalitet, akustik och kemikalier. Ett annat exempel är Tyresö trädgårdar, ett nytt bostadsområde i Tyresö utvecklat av bland andra Oscar properties. Det består bland annat av tre modulhus i trä om fyra till fem våningar med totalt 114 bostadsrättslägenheter. Inflyttning pågår för fullt.

Tyresö trädgårdar. Foto Oscar Properties.

Tyresö trädgårdar. Foto Oscar Properties.

I Stockholm pågår ett världsunikt projekt, ”Tall Timber Buildings”. Arkitektfirman C.F. Møller kommer tillsammans med forskare från Linnéuniversitetet och expertis från SP, Sweco, Brandskyddslaget mfl, att under tre år ta fram förutsättningarna för att bygga flervåningshus i trä. Samma arkitektfirma ligger också i startgroparna med att rita ett höghus i trä tillsammans med HSB Stockholm med anledning av deras 100-årsjubileum år 2023. Till Västerbroplan i stadsdelen Marieberg har C.F. Møller i samarbete med Dinell Johansson ritat ett 34-våningshus i trä.

Huset är uppbyggt kring en träkonstruktion med stabiliserande betongkärna och är tänkt att ge stockholmarna ett nytt karaktäristiskt landmärke och fungera som en mötesplats i staden. Pelarna och bjälkarna är tillverkade i massivt trä, och inne i lägenheterna är alla väggar, tak och fönsterramar av trä. Både social som miljömässig hållbarhet har integrerats i projektet. Varje lägenhet får en energieffektiv inglasad veranda och själva byggnaden hämtar sin energi från solceller på taket. På gatuplan ligger ett kafé och en förskola, och ett nytt kvartershus kommer att inrymma marknadsplats, motionscenter och cykelförråd. I en gemensam vinterträdgård kommer de boende att kunna anlägga kolonilotter.

I vårt grannland Norge är Treet i Bergen världens hittills största bostadshus med trästomme. Huset är 14 våningar högt, har en bärande konstruktion av limträ och är förstärkt med en betongplatta vart femte våningsplan för ökad stabilitet. Huset består av 64 lägenheter, inflyttning sker i december.

 

C.F. Møller i samarbete med Dinell Johansson har ritat ett höghus i trä med anledning av HSB Stockholms 100-årsjubileum år 2023. Illustration: C.F. Møller

ANNONS

Annons

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.