Hur kan bättre arkitektur skapa handelsplatser som är mer cirkulära?

Hur kan bättre arkitektur skapa handelsplatser som är mer cirkulära?

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

E-handeln har under de senaste åren ökat explosionsartat, trots det har antalet bilburna handelsplatser ökat kraftigt i Sverige under en tjugoårs period. En vanlig debatt är att stadskärnor tappar i dragningskraft. Men vilka platser har vi egentligen skapat på handelsplatserna? Och vilka krav kan vi ställa på redan befintliga och kommande platser?

Detta vill ett arkitektteam från Studio Rå arkitekter, FREDA arkitekter, Outer Space tillsammans med Henrik Haller från Mittuniversitet utforska i ett praktiknära forskningsprojekt som nu har fått medel från ARKUS. Målet är att ta fram en handbok med titeln “Hållbara handelsplatser” som ska bli ett konkret stöd för kommuner, myndigheter, fastighetsutvecklare med flera.

Utvecklingspotential för cirkuläritet finns

– Vi ser att handelsplatserna idag har mycket stor utvecklingspotential vad gäller bland annat cirkulära frågor, beteendemönster och klimatpåverkan. Idag har platserna negativ miljöpåverkan och vi har stora möjligheter att påverka både de platser som finns idag och hur vi vill att de ska utformas i framtiden, säger Emilie Dafgård, arkitekt på Studio Rå.

Annons

Till en början ska ett antal befintliga platser kartläggas och gruppen ska undersöka återkommande drag i typologin och hur dessa påverkar både klimat- och konsumentbeteenden.

Handelsplatser som är mer hållbara

– Som ett resultat av studien hoppas vi att både kunna fram en användbar handbok och förbättra dialogen med alla intressenter vad gäller viktiga klimat- och miljöfrågor som till exempel återbruk, energiförsörjning, ekosystemtjänster, mobilitet och odling. Vi vill också skissa på lösningar till mer hållbara handelsplatser, säger Anna Öhlin, arkitekt FREDA arkitekter. Projektet har redan dragit i gång och handboken förväntas bli klar nästa år.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.