Höga halter av mikroplaster vid lekplatser med gjutet gummi

Höga halter av mikroplaster vid lekplatser med gjutet gummi

Dagvattenbrunnar nära lekplatser och idrottsanläggningar med gjutet gummi visar på höga halter av mikroplaster. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL sammanställt kunskapsläget och tagit fram åtgärdsförslag för att minska spridningen av mikroplast från konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för idrott och lek. Information från ett 20-tal större kommuner om användningen av konstgjorda utomhusanläggningar har samlats in. Det är lekplatser och idrottsanläggningar med gjutet gummi, konstgräsplaner samt ridanläggningar som har ingått i studien.

Enligt rapporten är lekplatser och idrottsanläggningar med gjutet gummi vanligt förekommande i landet men dessa har inte setts över i samma utsträckning.

– Till skillnad från konstgräs med granulat, där problematiken med mikroplast uppmärksammats de senaste åren, är gjutna gummiytor mycket mindre undersökta. Sammantaget täcker dessa lekplatser och idrottsanläggningar stora arealer, så det är relevant att titta på hur de sköts och vilken risk det finns för att mikroplaster sprids vidare från anläggningarna till naturen, säger Anna-Sara Krång, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Risk för spridning vid regn

Institutet har gjort mätningar i dagvattenbrunnar som ligger nära anläggningar med gjutet gummi. Dessa mätningar visar på höga halter av mikroplaster. I och med att gummigranulaten ansamlas i dagvattenbrunnar finns också stor risk att partiklarna sprids vidare till vattendrag, sjöar och hav via dagvattensystemet vid regn och höga vattenflöden, påpekar Sara Krång. Rapporten lyfter också fram behovet av bättre information, utbildning samt olika skyddsåtgärder. Det finns en bristande kunskap kring skötsel av anläggningarna, menar författarna till studien.

– Det finns mycket som kommunerna kan göra men det krävs både kunskap och resurser och att man ser det som en prioriterad fråga, säger Anna-Sara Krång.

Sponsrat innehåll från Schneider Electric

Relaterade artiklar

Leave A Comment