Hållbara fastigheter på flera nivåer

Hållbara fastigheter på flera nivåer

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Själva begreppet hållbart har flera ingångar. Spontant tänker de flesta av oss på miljövänliga material. För fastighetsägare finns också annat att ta hänsyn till, inte minst ett långsiktigt tänkande. Ett hus skall som bekant hålla länge. Vi har pratat med Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo och Jan Thorsson, projektchef för organisationens satsning Energiutmaningen, om fastighetsägarnas roll i det hållbara byggandet.

– Vi var relativt tidigt ute på spåret att bygga och renovera hållbart, berättar Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna. Men de viktigaste åren i en byggnads liv är inte de två första, utan de 98 följande åren. Vi försöker tänka livscykel och se det ur ett helhetsperspektiv. Det är nämligen inte bara miljömässighet som skall räknas in i kalkylen. Lika väsentligt är de sociala och ekonomiska parametrarna liksom prestanda över tid. Detta eftersom allt nytt som byggs redan i princip är miljöklassat och med byggvarudeklarationen ges en ytterligare trygghet att de material som används är väl beprövade. Att räkna samma alla delar är för vår del vad begreppet hållbarhet egentligen innebär.

Gröna hyresavtal ger kvalitet

– Självklart är också erfarenhetsutbyte viktigt i de här frågorna. Fastighetsägarna har en portal, Energiakademin, där våra medlemmar kan dela med sig av renodlade, huvudsakligen miljömässiga tips. Det är uppskattat men min känsla är att många av våra fastighetsägare redan är långt framme i dessa tankegångar.

Ytterligare ett instrument är de “Gröna hyresavtal” som börjat växa fram, berättar Reinhold Lennebo, både på befintliga hus och vid nybyggen.

– Främst gäller det kontorsfastigheter än så länge, men jag vet att detaljhandelssektorn står på tur och därefter flerfamiljshus. Här får hyresgästerna själva se till att byta till energisnåla alternativ, från lågenergilampor till datorer etc. Det har tagit rejäl fart och under förra året såg vi glädjande nog många nyteckningar.

Lagstiftningen behöver skärpas

– Hur positiva våra medlemmar än är finns det komplikationer med de krav på sänkning av energiförbrukningen som finns. Fastighetsägaren står för själva skalet, byggnaden, medan hyresgästen står för elförbrukning och annat som påverkar. Det innebär att huset byggs och renoveras med hållbarhet i fokus men själva användandet kan därigenom bli mindre miljövänligt. Hyresregleringssystemet är dessutom kontraproduktivt eftersom fastighetsägaren inte får betalt fullt ut för sina energiinvesteringar. Här behöver lagstiftningen ses över. Det är bara att se på moderniseringen av miljonprogrammen – vem skall står för kostnaden? Där ser vi gärna en livligare debatt. Men jag vill också säga att det finns ett ökande intresse för forskning om samhällsbyggande från staten, vilket är positivt avslutar Reinhold Lennebo.

Annons

Energiutmaningen ökar kunnandet

Tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och finansierat av Energimyndigheten har Fastighetsägarna GFR startat Energiutmaningen, ett projekt att sänka energianvändningen i byggnader. Fyrtio fastighetsägare i Göteborg, Uddevalla och Borås – från stora till små bolag, kommunala såväl som privata och en bostadsrättsförening deltar.

– Satsningen bottnar i en ambition att få till en god samordning mellan branschorganisationer, myndigheter och företag, berättar projektchefen och tillika vd för Vårgårda Bostäder AB, Jan Thorsson. Det har fungerat över förväntan – nyligen tillkom Chalmers och Göteborgs Energi och vi tror också att fler lokala byggbolag kommer att hoppa på tåget. Tillsammans med Bixia, Svensk Fjärrvärme, Borås Elhandel, Vattenfall, Belok och Hållbar utveckling Väst har det blivit en givande blandning av företag.

Kommunikation är nyckeln

– För deltagarna har hållbarhetsarbetet varit intensivt. Vi har en gedigen kursplan, allt mäts ner till minsta kilowattimme och utvärderas så att man kan se tydliga resultat. Ytterligare en ingrediens är kommunikation. Deltagarna är mycket motiverade men det finns också andra utanför Energiutmaningen som är lika intresserade. Dem behöver vi också nå så att projektet i sin helhet kommer många till del, menar Jan Thorsson, som gärna skulle se Energiutmaningen spridas över resten av landet. Men, säger han avslutningsvis, även om det vore angeläget ur miljösynpunkt, så är det en ekonomisk fråga.

 

Foto: Saga Norlin

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.