Göteborg vill bryta det sociala innanförskapet

Stadens förvaltningar och bolag kommer att använda stadsutvecklingsprojektet Älvstaden som testarena för att skapa ett socialt hållbart boende.

Älvstaden utgörs av gammal varvs- och industrimark och marken ägs till största delen av Göteborgs stad. För att kunna producera hyresrätter med lägre hyra har Älvstranden Utveckling därför bett om innovativa affärsmodeller från exploatörer. De har bland annat gett villkor för differentierade hyresnivåer i markanvisningen för kvarteren i etapp 1 i utbyggnaden av Frihamnen, med resultatet att de valt att samarbeta med fyra bostadsbyggare med olika sorters affärsmodeller för lägre hyror i nyproduktion. Hyrorna som ligger mellan 1 000 – 1 850 kr/m2/år ska hållas under 15 år.

I första etappen av Frihamnen är cirka 1 100 hyresrätter och cirka 500 bostadsrätter markanvisade. 50 procent av hyresrätterna ingår i modellen med lägre hyra.
Exakt hur hyresbostäderna med lägre hyra kommer att fördelas är ännu inte bestämt.

– Generellt är alla parter överens om att det är viktigt att skapa en stad för alla, där alla har råd att bo, men hade det funnits en bra och enkel lösning på hur detta görs hade det redan varit gjort. Vi är inte klara ännu med hur allt kommer att utformas utan detta är en pågående process, säger Christine Olofsson, hållbarhetschef på Älvstranden Utveckling.


Foto: Flygbild över Frihamnen och Älvstaden. Fotograf: Flygare Palmnäs

 

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment